Nový študent

Nový študent
Daňové údaje. Ak Vám Vaša firma platí kurz, ale neviete faktúračné údaje, môžete sa zapísať už teraz a potom doplniť tieto údaje. Ak platíte individuálne nechajte iba Vaše meno a adresu tu: