Nový študent

Nový študent
Daňové údaje. Ak Vám Vaša firma platí kurz, ale neviete faktúračné údaje, môžete sa zapísať už teraz a potom doplniť tieto údaje. Ak platíte individuálne nechajte iba Vaše meno a adresu tu:

Súhlasím s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 428/2002 Z.z.
Týmto dávam svoj výslovný súhlas spoločnosti Jazyková škola START s.r.o. na správu, spracovanie a evidenciu mojich osobných údajov v zmysle platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov, a to najmä v rozsahu údajov hore uvedených.

Údaje v mnou uvedenom rozsahu poskytujem dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované Vašou spoločnosťou pre účely registrácie študentov, účtovníctva v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas dávam na dobu neurčitú a viem, že podľa § 20 ods. 3 zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.