Novinky:

Študentom, ktorí nie sú začiatočníkmi, odporúčame vhodnú skupinu na základe vstupného testu.

Nová skupina pre dospelých začiatočnikov sa bude stretávať v Košiciach od 20.2.2018. Zápis.

Nová skupina pre dospelých začiatočnikov sa bude stretávať v Košiciach od 27.3.2018. Zápis.

Škótska lektorka HannahLektorka Hannah vedie novú skupinu pre dospelých začiatočnikov v Košiciach od 4.4.2018. Zápis.

Ak nie ste začiatočníkom, odporúčame Vám vhodnú skupinu na základe vstupného testu.

Verejné skupiny

Zoznam anglických kurzov v Košiciach

Ceny sú rovnaké bez ohľadu na počet študentov v skupine (do 6). Radi by sme všetkých záujemcov o kurzy v našej škole upozornili, že v prípade vynechania hodín nie je možné vrátiť peniaze. V prípade dlhodobo trvajúcej a ohlásenej choroby umožníme študentovi dokončiť zvyšné hodiny v nasledujúcom semestri v novej skupine. Jedna hodina je 60 minút. Knihy/materiály sú už v cene.

Ak ste nový klient, odporúčame vstupný test pred zápisom do kurzu, aby ste vedeli, ktorý je to pre Vás vhodný.

Kód skupiny: 1KA55
Angličtina. úroveň: 1
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 27.3.2018 o 09:00
štvrtok 29.3.2018 o 09:00
utorok 3.4.2018 o 09:00
štvrtok 5.4.2018 o 09:00
utorok 10.4.2018 o 09:00
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: 1KA58
Angličtina. úroveň: 1
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
streda 4.4.2018 o 18:05
pondelok 9.4.2018 o 18:05
streda 11.4.2018 o 18:05
pondelok 16.4.2018 o 18:05
streda 18.4.2018 o 18:05
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: 1KA57
Angličtina. úroveň: 1,08
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 2/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 27.2.2018 o 19:10
štvrtok 1.3.2018 o 19:10
utorok 6.3.2018 o 19:10
štvrtok 8.3.2018 o 19:10
utorok 13.3.2018 o 19:10
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: 1KA54
Angličtina. úroveň: 1,48
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 12/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 26.2.2018 o 17:00
streda 28.2.2018 o 17:00
pondelok 5.3.2018 o 17:00
streda 7.3.2018 o 17:00
pondelok 12.3.2018 o 17:00
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: 1KK28
1. stupeň ZŠ. Angličtina. úroveň: 1,56
Cena kurzu: 162 EUR
Počet už odučených hodín: 15/27
Voľné miesta: 1 voľné miesto
Frekvencia: 1 deň týždenne, celkovo 45 minút týždenne (4,50 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 8.3.2018 o 16:10
štvrtok 15.3.2018 o 16:10
štvrtok 22.3.2018 o 16:10
štvrtok 5.4.2018 o 16:10
štvrtok 12.4.2018 o 16:10
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: 2KA54
Angličtina. úroveň: 2
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 3 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 16.4.2018 o 17:00
streda 18.4.2018 o 17:00
pondelok 23.4.2018 o 17:00
streda 25.4.2018 o 17:00
pondelok 30.4.2018 o 17:00
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 2KT25
Angličtina. úroveň: 2,1
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 3/30
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 26.2.2018 o 17:00
streda 28.2.2018 o 17:00
pondelok 5.3.2018 o 17:00
streda 7.3.2018 o 17:00
pondelok 12.3.2018 o 17:00
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 2KA53
Angličtina. úroveň: 2,2
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 5/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 26.2.2018 o 19:10
streda 28.2.2018 o 19:10
pondelok 5.3.2018 o 19:10
streda 7.3.2018 o 19:10
pondelok 12.3.2018 o 19:10
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 2KA48
Angličtina. úroveň: 2,56
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 14/25
Voľné miesta: 1 voľné miesto
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 26.2.2018 o 19:10
streda 28.2.2018 o 19:10
pondelok 5.3.2018 o 19:10
streda 7.3.2018 o 19:10
pondelok 12.3.2018 o 19:10
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 2KA49
Angličtina. úroveň: 2,56
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 14/25
Voľné miesta: 1 voľné miesto
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 27.2.2018 o 15:55
štvrtok 1.3.2018 o 15:55
utorok 6.3.2018 o 15:55
štvrtok 8.3.2018 o 15:55
utorok 13.3.2018 o 15:55
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 3KA50
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: 1 voľné miesto plus 5 miest sa ešte uvolní ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 5.4.2018 o 15:55
utorok 10.4.2018 o 15:55
štvrtok 12.4.2018 o 15:55
utorok 17.4.2018 o 15:55
štvrtok 19.4.2018 o 15:55
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 3KA51
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: 1 voľné miesto plus 5 miest sa ešte uvolní ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 9.4.2018 o 19:10
streda 11.4.2018 o 19:10
pondelok 16.4.2018 o 19:10
streda 18.4.2018 o 19:10
pondelok 23.4.2018 o 19:10
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 3KT21
Angličtina. úroveň: 3,4
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 10/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 27.2.2018 o 17:00
štvrtok 1.3.2018 o 17:00
utorok 6.3.2018 o 17:00
štvrtok 8.3.2018 o 17:00
utorok 13.3.2018 o 17:00
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 3KA38
Angličtina. úroveň: 3,44
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 11/25
Voľné miesta: 1 voľné miesto
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 27.2.2018 o 10:00
štvrtok 1.3.2018 o 10:00
utorok 6.3.2018 o 10:00
štvrtok 8.3.2018 o 10:00
utorok 13.3.2018 o 10:00
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 3KA37
Angličtina. úroveň: 3,52
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 13/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 27.2.2018 o 19:10
štvrtok 1.3.2018 o 19:10
utorok 6.3.2018 o 19:10
štvrtok 8.3.2018 o 19:10
utorok 13.3.2018 o 19:10
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 3KA47
Angličtina. úroveň: 3,56
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 14/25
Voľné miesta: 2 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 26.2.2018 o 17:00
streda 28.2.2018 o 17:00
pondelok 5.3.2018 o 17:00
streda 7.3.2018 o 17:00
pondelok 12.3.2018 o 17:00
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 3KA46
Angličtina. úroveň: 3,68
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 17/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 26.2.2018 o 18:05
streda 28.2.2018 o 18:05
pondelok 5.3.2018 o 18:05
streda 7.3.2018 o 18:05
pondelok 12.3.2018 o 18:05
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 4KA37
Angličtina. úroveň: 4
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 3 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 10.4.2018 o 19:10
štvrtok 12.4.2018 o 19:10
utorok 17.4.2018 o 19:10
štvrtok 19.4.2018 o 19:10
utorok 24.4.2018 o 19:10
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 4KA38
Angličtina. úroveň: 4
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: 1 voľné miesto plus 5 miest sa ešte uvolní ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 17.4.2018 o 10:00
štvrtok 19.4.2018 o 10:00
utorok 24.4.2018 o 10:00
štvrtok 26.4.2018 o 10:00
štvrtok 3.5.2018 o 10:00
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 4KA47
Angličtina. úroveň: 4
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: 2 voľné miesta plus 4 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 9.4.2018 o 17:00
streda 11.4.2018 o 17:00
pondelok 16.4.2018 o 17:00
streda 18.4.2018 o 17:00
pondelok 23.4.2018 o 17:00
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 4KA43
Angličtina. úroveň: 4,32
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 8/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 26.2.2018 o 15:55
streda 28.2.2018 o 15:55
pondelok 5.3.2018 o 15:55
streda 7.3.2018 o 15:55
pondelok 12.3.2018 o 15:55
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: CKA42
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 14/25
Voľné miesta: 1 voľné miesto
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 27.2.2018 o 18:05
štvrtok 1.3.2018 o 18:05
utorok 6.3.2018 o 18:05
štvrtok 8.3.2018 o 18:05
utorok 13.3.2018 o 18:05
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 6KA42
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: 1 voľné miesto plus 5 miest sa ešte uvolní ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 5.4.2018 o 18:05
utorok 10.4.2018 o 18:05
štvrtok 12.4.2018 o 18:05
utorok 17.4.2018 o 18:05
štvrtok 19.4.2018 o 18:05
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: CKA14
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 10/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 26.2.2018 o 18:05
streda 28.2.2018 o 18:05
pondelok 5.3.2018 o 18:05
streda 7.3.2018 o 18:05
pondelok 12.3.2018 o 18:05
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: CKA27
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 14/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 27.2.2018 o 17:00
štvrtok 1.3.2018 o 17:00
utorok 6.3.2018 o 17:00
štvrtok 8.3.2018 o 17:00
utorok 13.3.2018 o 17:00
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 7KA27
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 3 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 5.4.2018 o 17:00
utorok 10.4.2018 o 17:00
štvrtok 12.4.2018 o 17:00
utorok 17.4.2018 o 17:00
štvrtok 19.4.2018 o 17:00
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Mapa stránok