Novinky:

Študentom, ktorí nie sú začiatočníkmi, odporúčame vhodnú skupinu na základe vstupného testu.

Anglický lektor RichardLektor Richard vedie novú skupinu pre dospelých začiatočnikov v Košiciach od 9.1.2018. Zápis.

Nová skupina pre dospelých začiatočnikov sa bude stretávať v Košiciach od 15.1.2018. Zápis.

Ak nie ste začiatočníkom, odporúčame Vám vhodnú skupinu na základe vstupného testu.

Verejné skupiny

Zoznam anglických kurzov v Košiciach

Ceny sú rovnaké bez ohľadu na počet študentov v skupine (do 6). Radi by sme všetkých záujemcov o kurzy v našej škole upozornili, že v prípade vynechania hodín nie je možné vrátiť peniaze. V prípade dlhodobo trvajúcej a ohlásenej choroby umožníme študentovi dokončiť zvyšné hodiny v nasledujúcom semestri v novej skupine. Jedna hodina je 60 minút. Knihy/materiály sú už v cene.

Ak ste nový klient, odporúčame vstupný test pred zápisom do kurzu, aby ste vedeli, ktorý je to pre Vás vhodný.

Kód skupiny: 1KA53
Angličtina. úroveň: 1
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 9.1.2018 o 18:05
štvrtok 11.1.2018 o 18:05
utorok 16.1.2018 o 18:05
štvrtok 18.1.2018 o 18:05
utorok 23.1.2018 o 18:05
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: 1KA54
Angličtina. úroveň: 1
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 15.1.2018 o 15:55
streda 17.1.2018 o 15:55
pondelok 22.1.2018 o 15:55
streda 24.1.2018 o 15:55
pondelok 29.1.2018 o 15:55
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: 1KK28
1. stupeň ZŠ. Angličtina. úroveň: 1,22
Cena kurzu: 162 EUR
Počet už odučených hodín: 6/27
Voľné miesta: 1 voľné miesto
Frekvencia: 1 deň týždenne, celkovo 45 minút týždenne (4,50 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 23.11.2017 o 16:10
štvrtok 30.11.2017 o 16:10
štvrtok 7.12.2017 o 16:10
štvrtok 14.12.2017 o 16:10
štvrtok 21.12.2017 o 16:10
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: 1KA51
Angličtina. úroveň: 1,36
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 9/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 27.11.2017 o 19:10
streda 29.11.2017 o 19:10
pondelok 4.12.2017 o 19:10
streda 6.12.2017 o 19:10
pondelok 11.12.2017 o 19:10
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: 1KT25
2. stupeň ZŠ. Angličtina. úroveň: 1,4
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 12/30
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 27.11.2017 o 17:00
streda 29.11.2017 o 17:00
pondelok 4.12.2017 o 17:00
streda 6.12.2017 o 17:00
pondelok 11.12.2017 o 17:00
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: 1KA50
Angličtina. úroveň: 1,6
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 15/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 23.11.2017 o 11:00
utorok 28.11.2017 o 11:00
štvrtok 30.11.2017 o 11:00
utorok 5.12.2017 o 11:00
štvrtok 7.12.2017 o 11:00
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 1KA49
Angličtina. úroveň: 1,68
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 17/25
Voľné miesta: 1 voľné miesto
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 23.11.2017 o 15:55
utorok 28.11.2017 o 15:55
štvrtok 30.11.2017 o 15:55
utorok 5.12.2017 o 15:55
štvrtok 7.12.2017 o 15:55
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 2KA48
Angličtina. úroveň: 2
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: 2 voľné miesta plus 4 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 8.1.2018 o 19:10
streda 10.1.2018 o 19:10
pondelok 15.1.2018 o 19:10
streda 17.1.2018 o 19:10
pondelok 22.1.2018 o 19:10
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 2KA49
Angličtina. úroveň: 2
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: 1 voľné miesto plus 5 miest sa ešte uvolní ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 9.1.2018 o 15:55
štvrtok 11.1.2018 o 15:55
utorok 16.1.2018 o 15:55
štvrtok 18.1.2018 o 15:55
utorok 23.1.2018 o 15:55
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 2KA51
Angličtina. úroveň: 2
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 3 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 9.1.2018 o 11:00
štvrtok 11.1.2018 o 11:00
utorok 16.1.2018 o 11:00
štvrtok 18.1.2018 o 11:00
utorok 23.1.2018 o 11:00
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 2KA37
Angličtina. úroveň: 2,6
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 15/25
Voľné miesta: 2 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 23.11.2017 o 10:00
utorok 28.11.2017 o 10:00
štvrtok 30.11.2017 o 10:00
utorok 5.12.2017 o 10:00
štvrtok 7.12.2017 o 10:00
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 2KT21
Pre deti. Angličtina. úroveň: 2,72
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 18/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 23.11.2017 o 17:00
utorok 28.11.2017 o 17:00
štvrtok 30.11.2017 o 17:00
utorok 5.12.2017 o 17:00
štvrtok 7.12.2017 o 17:00
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 2KA47
Angličtina. úroveň: 2,76
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 19/25
Voľné miesta: 2 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 27.11.2017 o 17:00
streda 29.11.2017 o 17:00
pondelok 4.12.2017 o 17:00
streda 6.12.2017 o 17:00
pondelok 11.12.2017 o 17:00
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 3KA37
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: 1 voľné miesto plus 4 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 30.11.2017 o 19:10
utorok 5.12.2017 o 19:10
štvrtok 7.12.2017 o 19:10
utorok 12.12.2017 o 19:10
štvrtok 14.12.2017 o 19:10
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 3KA38
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: 2 voľné miesta plus 4 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 9.1.2018 o 10:00
štvrtok 11.1.2018 o 10:00
utorok 16.1.2018 o 10:00
štvrtok 18.1.2018 o 10:00
utorok 23.1.2018 o 10:00
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 3KA46
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 3 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 11.12.2017 o 18:05
streda 13.12.2017 o 18:05
pondelok 18.12.2017 o 18:05
streda 20.12.2017 o 18:05
pondelok 8.1.2018 o 18:05
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 3KA47
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: 2 voľné miesta plus 3 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 8.1.2018 o 17:00
streda 10.1.2018 o 17:00
pondelok 15.1.2018 o 17:00
streda 17.1.2018 o 17:00
pondelok 22.1.2018 o 17:00
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 3KT21
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 2 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 9.1.2018 o 17:00
štvrtok 11.1.2018 o 17:00
utorok 16.1.2018 o 17:00
štvrtok 18.1.2018 o 17:00
utorok 23.1.2018 o 17:00
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 4KA43
Angličtina. úroveň: 4
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 2 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 8.1.2018 o 15:55
streda 10.1.2018 o 15:55
pondelok 15.1.2018 o 15:55
streda 17.1.2018 o 15:55
pondelok 22.1.2018 o 15:55
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 4KA44
Angličtina. úroveň: 4
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: 2 voľné miesta plus 4 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 7.12.2017 o 19:10
utorok 12.12.2017 o 19:10
štvrtok 14.12.2017 o 19:10
utorok 19.12.2017 o 19:10
štvrtok 21.12.2017 o 19:10
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: CKA42
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: 2 voľné miesta plus 3 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 9.1.2018 o 18:05
štvrtok 11.1.2018 o 18:05
utorok 16.1.2018 o 18:05
štvrtok 18.1.2018 o 18:05
utorok 23.1.2018 o 18:05
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Maturita C1
Zápis len emailom úroveň: Stredná
Cena kurzu: 84 EUR
Počet už odučených hodín: 0/14
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 1 deň týždenne, celkovo 60 minút týždenne (6,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 23.1.2018 o 15:55
utorok 30.1.2018 o 15:55
utorok 6.2.2018 o 15:55
utorok 13.2.2018 o 15:55
utorok 20.2.2018 o 15:55
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: CKA13
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 19/25
Voľné miesta: 2 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 27.11.2017 o 18:05
streda 29.11.2017 o 18:05
pondelok 4.12.2017 o 18:05
streda 6.12.2017 o 18:05
pondelok 11.12.2017 o 18:05
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 6KA14
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: 2 voľné miesta plus 4 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 8.1.2018 o 18:05
streda 10.1.2018 o 18:05
pondelok 15.1.2018 o 18:05
streda 17.1.2018 o 18:05
pondelok 22.1.2018 o 18:05
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: CKA27
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: 2 voľné miesta plus 4 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 9.1.2018 o 17:00
štvrtok 11.1.2018 o 17:00
utorok 16.1.2018 o 17:00
štvrtok 18.1.2018 o 17:00
utorok 23.1.2018 o 17:00
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Mapa stránok