Anglický lektor angličtiny.

Mať native-speakera je jedinou zárukou, že Váš lektor naozaj ovláda to, čo učí. Od našich lektorov môžete očakávať profesionalitu a záujem o Vašu angličtinu. Lektori sú riadnymi zamestnancami našej školy a ostávajú pracovať u nás na dlhšiu dobu. Nie sme školou, ktorá funguje na princípe agentúry, ktorá dohadzuje študentov ktorémukoľvek živnostníkovi. Táto kontinuita umožňuje lektorom prispôsobiť sa potrebám svojich študentov a nám neustále školiť našich lektorov s cieľom zlepšovať kvalitu výučby, čo nie je možné v školách, ktoré často menia svojich zamestnancov a podelia sa o nich s inými školami. Britskí lektori Naši lektori pochádzajú výlučne z anglicky hovoriacich krajín a záleží im na zlepšení Vašej angličtiny.

U nás sú hodiny 60 minutové. To je v súlade s odbornými výskumami, ktoré dokazujú, že ľudia sa nevedia sústrediť na veľmi dlhý čas. Svedčia o tom aj výpovede študentov, ktorí tvrdia, že posledná polhodina na kurzoch, ktoré trvajú 90 minút, je najmenej efektívna. Start chce preto šetriť Váš čas a zároveň aj Vaše peniaze zefektívnením výučby.

Sme jediná jazyková škola v Košiciach, ktorá učí podľa metódy „The Richard Method“ a ďalších. Tieto metódy zlepšia Vašu konverzáciu, gramatiku, písomný prejav a slovnú zásobu. Sme tiež jediná škola v Košiciach, ktorá svojim študentom dáva k dispozícii neustále sa rozširujúcu knižnicu a výhradne zahraničných lektorov.

Pre firmy vieme navrhnúť kurzy ušité na mieru podľa vlastných potrieb podniku. Zaneprázdnení klienti sú radi, že ich vieme navštíviť priamo u nich v pracovných hodinách.

V prípade záujmu o naše kurzy alebo preklady kontaktujte Start ešte dnes, aby ste sa dozvedeli viac. Staňte sa členom našej jazykovej školy a presvedčte sa o našom profesionálnom poskytovaní služieb.

Mapa stránok