Stručná história anglického jazyka - Normandské výboje a stredoveká angličtina. (1100- 1500 n.l.)
Články z našej anglickej školy

Stručná história anglického jazyka

Normandské výboje a stredoveká angličtina. (1100- 1500 n.l.)

V roku 1066 Viliam Dobyvateľ vojvoda z Normandie napadol a dobyl Anglicko a anglo - Sasov. Noví šľachtici rozprávali dialektom starovekej francúzštiny známej ako anglo–normánsky jazyk. Normani boli tak isto germánskeho pôvodu (slovo normán „norman“ pochádza zo slova severan „norseman“) a anglo normánsky jazyk bol francúzskym dialektom, ktorý bol poznačený okrem latinských koreňov aj značným germánskym vplyvom.

Pred normánskymi výbojmi latinčina mala iba minimálny vplyv na anglický jazyk, hlavne počas pozostatkov románskej okupácie a z konverzie Británie na kresťanskú vieru v siedmom storočí (duchovné výrazy ako kňaz, farár a masa, ktoré vstúpili do jazyka touto cestou), ale potom nastal masový nával románskych (anglo normánskych) slov.

Normánsky vplyv je zreteľný na slovách ako napríklad hovädzie – beef a krava-cow. Hovädzie, ktoré bežne jedla aristokracia je odvodené z anglo normánskeho jazyka, zatiaľ čo anglo–saxónski bežní ľudia, ktorí zvykli pásť dobytok si ponechali germánsky výraz krava.

Mnoho zákonných výrazov ako obvinenie, obžaloba – indict, porota- jury, a vedikt – verdict majú anglo normánske korene, pretože normáni rozhodovali na súdoch. Tento rozdiel, kde slová bežne používané aristokraciou majú románske korene a slová bežne používané anglo saxonmi majú germánske korene je značne viditeľný v mnohých iných prípadoch.

Niekedy francúzske slová nahrádzali staroveké anglické slová; slovo zločin – crime nahradilo firen a ujo – uncle nahradilo eam.V iných časoch sa skombinovali francúzske komponenty so starovekými anglickými a vytvorili nové slová napríklad francúzske gentle a nemecké man vytvorili gentleman. V iných prípadoch dve rozličné slová so zhruba rovnakým významom prežili až do dnešnej modernej angličtiny. Takto dostaneme napríklad nemecký doom – osud a francúzsky odhad- judgement, alebo prianie wish a túžba – desire.

Viac o histórii angličtiny v ďalšom článku.

Najdi si tu iné články o angličtine.