Stručná história anglického jazyka - Neskoršia moderná angličtina (1800 – súčasnosť)
Články z našej anglickej školy

Stručná história anglického jazyka

Neskoršia moderná angličtina (1800 – súčasnosť)

Hlavný rozdiel medzi skoršou a neskoršou modernou angličtinou je slovná zásoba. Výslovnosť, gramatika a spel ovanie sú vo väčšine rovnaké, ale moderná angličtina má omnoho viac slov. Tieto slová sú výsledkom dvoch historických faktorov. Prvým je priemyselná revolúcia a vzostup technologickej spoločnosti. Tento vzostup si vyžiadal nové slová pre veci a myšlienky, ktoré predtým neexistovali. Druhým bolo britské impérium. Vo svojej veľkosti, Británia ovládala jednu tretinu zemského povrchu a angličtina si adoptovala mnoho zahraničných slov, ktoré si potom včlenila.

Industriálna a vedecká revolúcie vytvorili potrebu zavedenia novotvarov na opis nových výtvorov a objavov. V tomto sa angličtina oprela o latinčinu a gréčtinu. Slová ako oxygén, proteín, nukleárny a vakcína v klasických jazykoch neexistovali, ale vytvorili sa z latinských a gréckych koreňov slov. Tieto novotvary neboli zámerne vytvorené z klasických koreňov slov, hoci anglické korene boli použité pre výrazy typu horsepower - konská sila, airplane - lietadlo, typewriter – písací stroj.

Táto explózia neologizmov pokračuje aj dnes, hoci najviditeľnejšia je v oblasti elektroniky a počítačov. Byte, cyber, bios, hard – drive a microchip sú dobrými príkladmi.

Tak isto nárast britského impéria a globálneho obchodu slúžil nie iba na predstavenie angličtiny svetu , ale tak isto na predstavenie slov do angličtiny. Hinduistický a ostatné jazyky indického subkontinentu, poskytujú veľa slov ako pundit - vedátor/expert, shampoo - šampón, pajamas – pyžamo, juggernaut- modla Krišny/kamión. Prakticky každý jazyk na zemi prispel k rozvoju angličtiny z fínčiny (sauna) a japončiny (tycoon) až do masívneho prispenia francúzštiny a latinčiny.

Britská veľmoc bola námorníckou veľmocou a vplyv námorníckych výrazov do anglického jazyka bol obrovský. Frázy ako tri listy do vetra pochádzajú z palúb lodí.

Nakoniec počas druhej polovice dvadsiateho storočia vojenský vplyv na jazyk bol obrovský. Pred svetovou vojnou, vojenská služba bola zriedkavá pre anglicky hovoriacich občanov. Oba štáty Británia a Spojené štáty Americké zostali malými dobrovoľníckymi vojskami. Vojenský slang existoval, ale s výnimkou námorníckych výrazov, zriedka ovplyvnil bežnú angličtinu. Počas polovice dvadsiateho storočia však veľké množstvo britských a amerických mužov slúžilo v armáde. A následkom toho sa armádny slang sa včlenil do jazyka ako nikdy predtým. „Blockbuster“- trhavá puma, „nose dive“- strmhlavý let, „camouflage“ – kamufláž, radar- „radar“, „roadblock“ – zátarasa na ceste, „ spearhead“- kópia a „landing strip“ – pristávacia dráha sú všetko výrazy, ktoré sa udomácnili v bežnej angličtine.

Viac o histórii angličtiny v ďalšom článku.

Najdi si tu iné články o angličtine.