Stručná história anglického jazyka - Globálna angličtina.
Články z našej anglickej školy

Stručná história anglického jazyka

Globálna angličtina.

Angličtina v súčasnosti dosiahla bez rozporu globálnych rozmerov. Kedykoľvek si zapneme správy, aby sme zistili čo sa deje napr. vo východnej Ázii, na Balkáne, v Afrike, južnej Amerike alebo hocikde inde, miestni obyvatelia sú dotazovaní a tak isto odpovedajú v angličtine. Na ilustráciu udalosti, keď pápež Ján Pavol II. prišiel na blízky východ aby znova pripomenul Kristove kroky a akcentoval ich kresťanom, moslimom a židom, pápež nerozprával latinsky, arabsky, taliansky alebo hebrejsky ani svojou rodnou poľštinou. Rozprával anglicky.

Skutočne ak sa niekto pozrie na fakty o úžasnom dosahu anglického jazyka mnohí z nás budú prekvapení. Angličtina sa používa vo viac ako 90 krajinách ako oficiálny alebo polooficiálny jazyk. Angličtina je pracovným jazykom ázijskej obchodnej skupiny ASEAN. De facto je pracovným jazykom z 98 percent medzinárodných výskumov fyzikov a chemikov. Je tiež oficiálnym jazykom Európskej centrálnej banky, hoci banka je vo Frankfurte a nie v Británii alebo inej prevažne po anglicky hovoriacej krajine a je jazykom európskej menovej únie. Je jazykom v ktorom indiánski rodičia a čierni rodičia z južnej Afriky si nesmierne želajú aby ich deti boli vzdelané. Predpokladá sa, že takmer jedna miliarda ľudí sa dnes učí anglicky.

Jeden z pozoruhodných aspektov rozšírenia angličtiny vo svete bolo rozšírenie do ktorého si Európania adoptovali angličtinu ako svoj vnútorný nadregionálny dorozumievací jazyk. Angličtina sa rozlieha zo severnej Európy na juh a je pevne zavedená ako druhý jazyk v krajinách ako Švédsko, Nórsko, Holandsko a Dánsko. Hoci to nie je oficiálny jazyk ak navštívite hociktorú z týchto krajín, zdá sa, že skoro každý vie s ľahkosťou komunikovať v angličtine. Naozaj ak si zapnete televíziu v Holandsku nájdete tam taký istý počet kanálov (aj keď s titulkami) ako v Dánsku.

Ako časť európskeho roka jazykov bol publikovaný špeciálny prieskum európskych prístupov smerom k používaniu jazykov. Správa potvrdzuje, že na začiatku roka 2001 je angličtina ďaleko najznámejší zahraničný alebo druhý v poradí jazyk a 43 percent Európanov tvrdí, že ním hovoria ako doplnkom k materskej reči. Švédsko teraz vedie tabuľku s počtom anglicky hovoriacich obyvateľov, kde vyše 89 percent populácie tvrdí, že rozprávajú anglicky dobre alebo veľmi dobre. Avšak na porovnanie iba 36 percent španielov a Portugalcov hovorí anglicky. A čo viac angličtina sa ráta ako jazyk, ktorý je najdôležitejší medzi jazykmi, ktoré je potrebné vedieť s viac ako 77 percentami Európanmi, ktorí nehovoria anglicky ako svojím prvým jazykom. Francúzi počítajú s 38 percentami a Španieli so šiestimi percentami.

Najdi si tu iné články o angličtine.