Kurzy angličtiny

Jazyková škola Start opäť prichádza s ponukou kurzov anglického jazyka na rôznych úrovniach.

Jeden kurz trvá 13 týždňov teda 25 vyučovacích 60-minútových hodín v našej škole.

Za kurzy nemusíte platiť vopred, umožňujeme aj platby na splátky s nulovým navýšením ceny počas trvania kurzu (trvalým príkazom). Knihy / materiály sú už v cene.

Kurz anglického jazyka Ponúkame aj individuálne štúdium a doplnkové hodiny pre stredoškolákov. Študenti si delia sumu medzi sebou, ak má o výučbu angličtiny záujem skupina kamarátov alebo viac ľudí z jednej firmy. Ceny sú platné pri platbe vopred. Radi vypracujeme pre stredné a väčšie firmy cenovú ponuku na výučbu angličtiny v našej jazykovej škole.

Pred začiatkom našich anglických kurzov Vám odporúčame absolovovať vstupné testy, na základe ktorých Vám určíme vhodnú úroveň. Vstupné testy a zápisy si môžete spraviť online.

Zoznam kurzov v Košiciach

NAŠA PONUKA:

Kids (vek od 8 do 13 rokov) (Úroveň 1)
Skupina je zameraná na úvodné lekcie angličtiny s anglicky hovoriacimi lektormi. Deti získajú schopnosť porozumieť základným anglickým slovíčkam a vetám, ktoré im vytvoria pevný základ pre ďalšie štúdium angličtiny.
MATERIÁL: Naše vlastné materiály „Richard Method for Kids“.

Kids (vek od 9 do 13 rokov) (Úroveň 2)
Skupina je zameraná na lekcie angličtiny s anglicky hovoriacimi lektormi. Deti získajú schopnosť porozumieť základným anglickým slovíčkam a vetám, ktoré im vytvoria pevný základ pre ďalšie štúdium angličtiny.
MATERIÁL: Kniha “Elementary”

Beginners (Úrovne 1 a 2)
Kurz je určený pre začiatočníkov, ale je vedený lektormi, ktorí nerozprávajú po slovensky. Študentom poskytujeme našu speciálnu učebnicu, ktorá obsahuje aj pomôcky v slovenskom jazyku. Kurz je rozdelený na dve obdobia, pričom počas prvého obdobia (13 týždňov) študenti nadobudnú znalosti na úrovni 1, čo zodpovedá prvej polovici učebnice a počas druhého obdobia študenti nadobudnú znalosti na úrovni 2, čo zodpovedá druhej polovici učebnice.
MATERIÁL: Vlastná učebnica „The Richard Method“.

Pre-intermediate - Mierne pokročilý (Úrovne 3 a 4)
Kurz ponúkame študentom, ktorí ovládajú angličtinu na základnej úrovni, napríklad aj tým, ktorí ukončili kurz „Beginners“ v našej škole (úroveň 2). Kurz je možné navštevovať počas dvoch období (13-týždňových).
MATERIÁL: Vlastná učebnica „The Richard Method“.

Intermediate - Stredne pokročilý (Úrovne 5 a 6)
Kurz je určený pre študentov, ktorí ovládajú angličtinu na mierne pokročilej úrovni a pre tých, ktorí ukončili kurz Pre-intermediate. Kurz je možné navštevovať počas dvoch období (14-týždňových).
MATERIÁL: “NEW Cutting Edge Intermediate” a naše vlastné materiály.

Upper-intermediate - Vyššie stredne pokročilý (Úrovne 7 a 8)
V Starte je kurz Upper-intermediate určený pre študentov, ktorí ovládajú angličtinu na stredne pokročilej úrovni a pre tých, ktorí ukončili náš kurz Intermediate. Kurz je možné navštevovať počas dvoch období (15-týždňových).
MATERIÁL: “NEW Cutting Edge Upper-intermediate”.

Advanced Conversation (Vyššia úroveň)
Kurz prebieha 1 x týždenne, čo predstavuje 16 vyučovacích 60-minútových hodín. Jeho obsahom bude spoločné čítanie článkov, vysvetlenie neznámych a nových slov lektorom, diskusia o článku a z neho vyplývajúcich tém v skupine študentov. Účasť na tomto kurze vyžaduje vysokú úroveň ovládania anglického jazyka. Je vhodný pre študentov, ktorí ukončili kurzy Intermediate, Upper-intermediate alebo pre študentov, ktorí žili v zahraničí. Kedže každá konverzačná hodina je iná, dá sa prihlásiť do viacerých konverzačných skupín a chodiť viackrát týždenne.

Literature (Vyššia úroveň)
Jazyková škola Start prichádza s ponukou literárneho kurzu, ktorý spočíva v tom, že študenti čítajú každý týždeň doma zopár kapitol z vybranej knihy, ktoré následne na hodine rozoberajú. Literárna skupina pre dospelých sa stretáva 1 x týždenne pri zaplatených 16 vyučovacích hodínách, ale ponúkame možnosť zaplatiť si až 32 vyučovacích hodín, pričom študenti môžu chodiť aj na konverzačný kurz pre dospelých 1 x týždenne. Kurz pre tínedžerov sa stretáva 2 x týždenne.

Konverzácie o maturitných temách. (Úroveň 5)
Tento kurz je určený pre študentov maturitného ročníka, ktorí dosahovali dobré výsledky z angličtiny počas predchádzajúcich školských rokov a majú predpoklady na absolvovanie maturity na jednotky alebo dvojky a našim cieľom je zo všetkých spraviť jednotkárov.
Pre slabších študentov, ktorí tento rok maturujú, odporúčame zapísať sa do vyššie uvedených kurzov pre tínedžerov alebo dospelých na základe vstupného testu, kde si môžu svoju úroveň angličtiny čo najviac zlepšiť v čo najkratšom čase.

Príprava na skúšky.
Tiež pripravujeme študentov na rôzne skúšky, vrátane FCE, CAE, IELTS atď.

Zápisyonline (budete presmerovaný na náš rezervačný systém).

Radi by sme všetkých záujemcov o kurzy v našej škole upozornili, že v prípade vynechania hodín nie je možné vrátiť peniaze. V prípade dlhodobo trvajúcej a ohlásenej choroby umožníme študentovi dokončiť zvyšné hodiny v nasledujúcom semestri v novej skupine.

Kontaktujte Start ešte dnes, aby ste sa o našich kurzoch dozvedeli viac a staňte sa členom našej jazykovej školy.

Mapa stránok