Maturita z angličtiny. Tipy a triky na písomnú časť
Články z našej anglickej školy

Maturita z angličtiny. Tipy a triky na písomnú časť

Ako spraviť písomnú časť maturitnej skúšky

Lektor na maturitu z angličtiny Niektoré otázky, predovšetkým testujú slovnú zásobu, ale nasledujúce otázky testujú vždy tie isté veci.

many/more/most/much
(2008 Q 00, 2009 Q 27)

many = veľa tých (teda má nasledovať podstatné meno, množné číslo).
more (than) = viac (než). Neznamená “viaceré” (several, a lot). Tiež sa používa spolu s dlhšími (2 slabiky alebo viac) podstatnými menami, na tvorbu 2. stupňovania, teda more expensive =drahší
most = väčšina
the most = najviac (nemusí byť vačšina, napríklad “Bill Gates has the most money in the USA” teda Bill Gates má najviac, ale nemá polovicu). Tiež sa používa spolu s dlhšími (2 slabiky alebo viac) podstatnými menami, na tvorbu 3. stupňovania, teda the most expensive = najdrahší Niekdy slovo “the” je už v článku, niekedy je v odpovedi.
much = veľa toho/tej (teda má nasledovať podstatné meno, jednotné číslo). Dávaj pozor, že v slovenčine, skoro všetky “vždy pomnožné” slová sú v angličtine nepočítateľné, jednotné číslo (teda vždy jednotné číslo). Jednotné sú “money”, “news”, “information” and “advice” (okrem news, tieto nemajú ani koncovku “s”, ktorá sa používa na vytvorenie množného čísla). Spolu s príslovkou (slová, ktoré končia na “ly”), alebo podstatným menom, much znamená “oveľa”: The car is much more expensive than that car.
Much a many sa používajú vo frazách How many (Koľko tých), How much (Koľko toho/tej) a Too many (Príliš veľa tých), Too much (Príliš veľa toho/tej)

Predložky pohybu
(2009 Q 22)
through = cez
across = cez
past = (prejsť) okolo
along = podĺž
over = na
out of = (výjsť) z
into = (vojsť) do
up = hore
down = dole
from .. to .. = od/z .. do/na ..
Všimnite si, že across a through znamenajú obidve v slovenčine „cez“. V roku 2009 správna odpoveď bola „across“ a jedna z daľších možností bola „through“. Tak treba vedieť rozlíšiť tieto dve. Hore nie je slovo „under“ (pod), napríklad „Go under the bridge.“ (teda „under“ je protikladom ku „over“). V minulosti testovali, či študenti vedia, že slovesá „leave“ (odísť, opustiť), „enter“ (vojsť) a „exit“ (vyjsť) sa používajú bez týchto predložiek. „I left the room.“ (V zmysle „Opustil som izbu“). Predložka „to“, napríklad „I am going to Tesco“ len hovorí kam ideme a nerieši či ideme do, na alebo k tej budove (napríklad či ideme nakúpiť alebo iba sa stretnúť s niekým pred Tescom).

Predložky miesta. in = v
on = na (napríklad „na stole“, ale „na“ v zmysle „išiel som na futbal“ - používa sa anglická predložka „to“)
at = hovorí, kde sa nachádzame, napríklad „at school“ a nerieši či sme pred, v, za, na alebo nad tou budovou.
near = blízko
over/under tiež sa dajú používať ako predložky miesta.

Najdi si tu iné články o angličtine.