Maturita z angličtiny
Články z našej anglickej školy

Maturita z angličtiny. Tipy a triky na ústnu časť

Ako spraviť ústnu časť maturitnej skúšky

Lektor na maturitu z angličtiny Ústna časť skúšky sa skladá z troch častí:
V prvej časti (ktorá je za 25 percent) musíte opísať nejakú fotografiu. Toto by malo trvať 5 minút.
V druhej časti (ktorá je za 50 percent) máte diskutovať o téme. Toto by malo trvať 10 minút.
V tretej, poslednej, časti (ktorá je za 25 percent) musíte zahrať rolu v tejto situácii. Toto by malo trvať 5 minút.

Dostanete tri otázky s rôznymi témami (z 25-tich, ktoré Vám dal Váš učiteľ). Keď vojdete do miestnosti, za stolom budú sedieť traja skúšajúci (vrátane aspoň jedného učiteľa z Vašej školy). Predložíte občianku a z vrecúška s otázkami si vytiahnuť číslo. Každé číslo je spojené s určitými otázkami. Vy tieto otázky dostanete a budete mať 15 – 20 minút na prípravu. Pokiaľ sa budete pripravovať, iný študent už bude odpovedať a takto to pôjde, pokiaľ nebudete na rade.

Najlepšia výhoda, ktorú môžete pri odpovedi mať, je schopnosť hovoriť dobre anglicky. Ja by som navrhoval navštevovať súkromné (individuálne) hodiny počas celého štúdia na strednej škole, ale aj jeden – dva roky u nás spraví veľký rozdiel.

Aj keď toto asi čítate 2 týždne pred skúškou, a to, čo Vás skutočne zaujíma sú skôr nejaké triky. Bol by tu jeden alebo dva, ktoré môžu pomôcť, aj keď táto „formulka“ je skôr nápomocná slabším študentom.

V dnešnom článku budeme rozprávať o fotkách. Predstavte si, akú výhodu by ste mali, ak by bolo možné stiahnuť si fotku z internetového fóra a pripraviť si opis zvlášť pre túto fotku. Možno si myslíte, že je to nemožné, pretože každá škola má iné fotografie a preto, že každý študent si vytiahne iné číslo. Nie je to tak, pretože všetky fotografie majú niečo spoločné.

Začnite s: “In the photo, I can see ….”

1. Na fotkách sú takmer vždy ľudia. (vo vzorovom teste, ktorý sme dostali od distribútora, je 24 z 25 fotografií je presne takýchto)
“… a/2/3/4/5/6 man/men/woman/women/boy(s)/girl(s)”

2. Všetci títo ľudia sú v určitom veku a majú určitú farbu vlasov (pokiaľ nie sú plešatí, ale aj to sa dá použiť ...)
“There’s an old man / young man with brown hair / woman with long blonde hair…”

3. Títo ľudia sú na určitom mieste a v určitom čase. Ak neviete opísať miesto, kde sa Nachádzajú, vždy ešte môžete použiť slová ako „vonku“ alebo „vo vnútri“.
“They are indoors / outdoors / in a garden / in an office …”

4. Váš pán učiteľ možno vo voľnom čase rád číta Playboy, ale fotky z neho na skúšku určite nevybral – takže môžeme predpokladať, že postavy na fotkách budú mať oblečenie.
“He is wearing / she is wearing (a) black/brown/blue/yellow shorts / trousers / T-shirt ”

5. Všimnite si, že v predchádzajúcom príklade sme použili prítomný priebehový čas (He is wearing not He wears.) Je to preto, lebo fotka vždy zachytáva ľudí uprostred určitej činnosti, takže čokoľvek, čo sa na fotke deje, musí byť vyjadrené v tomto čase (výnimkou sú stavové slovesá, ktoré nemajú priebehový čas).
“… he is working / playing / eating a hamburger / … ”

ak neviete správne sloveso, môžete povedať:
“… he is doing something with a (object) ...”

6. Krásny trik je predstaviť si, čo sa asi stalo desať sekúnd pred a desať sekúnd po stlačení spúšte. Samozrejme, toto je príležitosť pre Vás ukázať, že nemáte problém s použitím predprítomného času a viete správne použiť „going to“ pri opise vopred danej budúcnosti.
“… I think he has just arrived / she has just fallen over / they have just finished …”
“… I think he is going to call an ambulance / she is going to take his plate …”

7. Vo vzorovom teste fotografie, ktoré nezobrazujú ľudí, zobrazujú budovy.
“… I can see new/old/tall/low/ buildings. I like this kind of place because”

8. Vždy je dôležité pozrieť si otázku spojenú s týmto obrázkom. Otázky sú prevažne typu:
a/ aká je situácia na obrázku?
b/ vyjadri svoje pocity a názory na situáciu
c/ vytvor príbeh
d/ aké sú vzťahy medzi ľuďmi na obrázku

Pre a/ je dôležitá slovná zásoba typu: “formal / informal / fun / serious ”

Pre b/ sú užitočné frázy ako: “I (don’t) like this kind of situation because …” (dôvod môže byť nejaký Váš názor, vlastnosť a pod.) “… I am an introvert / extrovert / relaxed person …”

c/ je to ťažké, ale pamätajte si iba, že je potrebné budovať príbeh tak, že poviete každú udalosť postupne ako sa stala a použijete pri tom jednoduchý minulý čas. Ak máte naraz dve udalosti alebo udalosti v chybnom poradí, potom musíte začať použitím minulého priebehového času alebo predminulého čas. Ak Vám toto ide veľmi dobre, potom je to Vaša príležitosť zažiariť.

d/ pravdepodobne ovládate slovnú zásobu pre členov rodiny, ale užitočné sú aj slovíčka ako: “colleagues, casual acquaintances, business partners, I think they have just met.”

Najdi si tu iné články o angličtine.