Bežné a odborné preklady z a do angličtiny

preklady@jazykova.sk

1) U NÁS MÁTE VYSOKÚ ZÁRUKU SPRÁVNOSTI A VIEROHODNOSTI PREKLADU

Každý preklad zo slovenčiny do angličtiny u nás vyhotovuje Angličan, prekladá teda do svojho materinského jazyka, zároveň však ovláda slovenský jazyk, takže rozumie aj pôvodnému textu, preto sa vyhýbame chýbam, ktoré sa bežne stávajú, keď do cudzieho jazyka prekladajú slovenskí prekladatelia, ktorých preklady znejú krkolomne a umelo. Navyše hovoriť cudzím jazykom úplne bez chýb je skoro nemožné.

Pri prekladoch z angličtiny do slovenčiny využívame našich prekladateľov Slovákov, aby sme zachovali medzinárodne uznávaný štandard, že prekladatelia majú prekladať výhradne do svojho rodného jazyka.

2) V CENE JE ZAHRNUTÝ PROOFREADING A KOREKTÚRA TEXTU

Už nemusíte dávať dodatočne skontrolovať správnosť a štylistickú podobnosť textu Angličanovi, lebo u nás ju máte automaticky zahrnutú v preklade.

3) MAXIMÁLNA PROFESIONALITA JE NAŠOU PRIORITOU

Prezentujte sa pri komunikácii s vašimi zahraničnými klientmi anglicky dobre znejúcimi prekladmi vašich dokumentov.

4) U NÁS NÁJDETE VÝHODNÚ CENU

Cenu účtujeme podľa počtu slov, takto šetríme vaše peniaze, pretože preklady účtované za normostranu vychádzajú drahšie. Naša štandardna cena prekladu je 0,035 € za jedno slovo vo východiskovom texte (v prepočte okolo 9 € za normostranu).

5) PONÚKAME ŠIROKÝ ZÁBER NA RÔZNE SFÉRY PREKLADU

Sme odborníci na preklady z oblasti zdravotníctva, geológie, biológie, na preklady obchodných zmlúv, právnych dokumentov nevyžadujúcich úradnú pečiatku, certifikátov, vysokoškolských učebníc, atď.

6) PRACUJEME EXPRESNE

Preklady Vám vyhotovíme podľa vašej požiadavky, aj v kratšom časom termíne, pričom vždy záleží na dĺžke prekladu.

7) PLATOBNÉ PODMIENKY

Firmám vystavujeme faktúru so splatnosťou 15 dní od dátumu ukončenia prekladu. Pre fyzické osoby robíme preklady až po obdržaní platby na našom bankovom účte.

Mapa stránok