Verejné skupiny

Zoznam francúzskych kurzov v Košiciach

Ceny sú rovnaké bez ohľadu na počet študentov v skupine (do 6). Radi by sme všetkých záujemcov o kurzy v našej škole upozornili, že v prípade vynechania hodín nie je možné vrátiť peniaze. V prípade dlhodobo trvajúcej a ohlásenej choroby umožníme študentovi dokončiť zvyšné hodiny v nasledujúcom semestri v novej skupine. Jedna hodina je 60 minút. Knihy/materiály sú už v cene.

Kód skupiny: FR18 - Francúzština
Francúzština úroveň: 1
Cena kurzu: 135 EUR
Počet už odučených hodín: 0/27
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (13,33 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 11.3.2019 o 09:30
streda 13.3.2019 o 09:30
pondelok 18.3.2019 o 09:30
streda 20.3.2019 o 09:30
pondelok 25.3.2019 o 09:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Mapa stránok