Vstupný test do anglickej školy.

Vstupný test.

Ktoré slovo nesúvisi so spánkom? Which word is not connected to sleeping?

dreaming

waking up

planting

falling asleepVrátiť sa na prvú otázku.