Vstupný test do anglickej školy.

Vstupný test.

Ktorá veta je správna?

I do meat.

I eat meat.

I learn meat.Vrátiť sa na prvú otázku.