Vstupný test do anglickej školy.

Vstupný test.

Ktorá veta je správna? Which sentence is correct?

I can swim.

I can swimming.

I can to swim.Vrátiť sa na prvú otázku.