Vstupný test do anglickej školy.
Vstupný test do anglickej školy.

Vstupný test.

Náš test z angličtiny obsahuje 30 otázok.

Tu začnite:

Ktorá veta je správna? Which sentence is correct? (Click on the correct answer. Kliknite na správnu odpoveď.)

I am 26 years.

I have 26 years old.

I'm 26.