Spory v anglickej gramatike - dôvody.
Články z našej anglickej školy

Spory v anglickej gramatike.

Dôvody

Jasnosť a konzistentnosť
Niektorí namietajú, že väzbe, ktorá vytvára dvojzmyselnosť je dokonca len v niektorých prípadoch najlepšie vyhnúť sa jej celkovo.

Rozdiely v štýle a zápise
Niektoré štýly a rozpravy môžu byť trvale označené užívateľmi. Napríklad nezvyklé, ale technicky správne používania môžu byť chápané ako hyperkorekcie alebo môžu byť chápané ako domýšľavé, ale iní sa rovnakému používaniu budú vyhýbať ako známka ignorancie. Rozprávači a pisatelia neberú pravidelne do úvahy dôležitosť oprávnenia ich postoja na konkrétne použitie, berú a priori že dané používanie je správne alebo nesprávne. Takéto argumenty sú často komplikované užívateľovým spoľahnutím sa na zlé myšlienky alebo lingvistické témy ako predstava, že určitý výraz je novší než je v skutočnosti.

Predpisy a opisy
Predpisovači a popisovači pristupujú často v rozpore: starší predpisujú ako by sa malo rozprávať anglicky a novší opisujú ako sa rozpráva anglicky. Extrémni predpisovači zastávajú názor, že dokonca ak každá veta súčasnej angličtiny používa určitú väzbu, tá by mohla byť nesprávna a naopak extrémni popisovači podporujú to, že akákoľvek anglická veta je časťou anglického jazyka a z toho dôvodu je podľa definície správna. Avšak v praxi sa rozprávači nachádzajú medzi týmito dvoma extrémami, udržiavajúc to, pretože angličtina sa s časom mení a je vedená do veľkej miery konvenciami, ak je väzba univerzálna musí byť správna, ale tak isto daná veta môže byť nesprávna ak porušuje konvencie angličtiny.

Rozdielne formy angličtiny
Jeden komplikujúci faktor je, že existujú mnohé rozdielne formy angličtiny, často s rozdielnymi konvenciami, čo je jasné podľa gramatiky v jednej forme môže byť úplne negramatické v druhej podobe.

Angličtina medzinárodne
Angličtinou sa rozpráva celosvetovo, ale angličtina jednej krajiny nie je vždy angličtinou druhej krajiny napríklad pri rozdieloch v akcente, hláskovaní, slovnej zásobe, existujú odchýlky v gramatike, ktoré odlišujú americký a anglický dialekt. Obyčajne rozprávači akceptujú mnoho národných dialektov ako „správnych“, ale pokladajú iba jeden za správny v danom usporiadaní podobným spôsobom ako anglický rozprávač môže považovať francúzštinu za správnu bez toho aby uvažoval o tom že je správna. Avšak rozpory môžu vzniknúť, napríklad v Indii, kde je predmetom debát, ktorá z foriem angličtiny či britská, americká alebo indická je najvhodnejšou na používanie. Viac o sporoch v anglickej gramatike v ďalšom článku.

Najdi si tu iné články o angličtine.