Anglické časy - Priebehové Časy
Články z našej anglickej školy

Anglické časy - Priebehové Časy

Priebehové časy sa používajú nie na opis celkovej činnosti ale na opis stredu činnosti. Tvoria sa použítím slovesa byť s príčastím prítomným (sloveso s príponou – „ing“). Napríklad „I am working“. Doslova znamenajú (minulý priebehový čas) „I had started doing it before then but I still hadn´t finished“ (Začal som to robiť predtým ale stále som to nedokončil), (prítomný priebehový čas), „I have already started doing it but I haven´t finished yet“ (Už som to začal robiť ale doteraz som to neskončil), (budúci priebehový čas), „I will have started doing it by then, but I won´t have finished by then“ (Začal som to robiť ale neskončím to dovtedy).

Tu sú typické príklady na tieto časy:

„I was watching TV when John knocked on the door“.

(Pozeral som televíziu, keď John klopal na dvere).

V hore uvedenom príklade rečník nerozpráva o celej činnosti pozerania televízie ale sa iba zmieňuje že táto činnosť prebiehala v ten istý čas ako sa dialo niečo iné. Jednoduchý priebehový čas sa používa na poukázanie na veci prebiehajúce teraz, v súčasnosti, napríklad:

„At the moment I am reading an interesting book by Milan Kundera“ .

(V súčasnosti čítam zaujímavú knihu od Milana Kunderu).

Horeuvedený čas je v protiklade s jednoduchým prítomným časom, ktorý opisuje veci, ktoré sa stávajú bežne, napríklad:

„I often read books by Czech autors“

(Často čítam knihy od českých autorov).

Budúci priebehový čas sa používa podobným spôsobom ako minulý priebehový čas a niekedy sa používa na vyhnutie sa dvojzmyselných významov, ktoré majú slová will a won´t napríklad v spojitosti so slovami „willingness (ochota) alebo „unwillingness“ (neochota). V nasledujúcom článku sa budeme bližšie zaoberať budúcim časom. Stavové slovesá nemajú priebehové časy, takže sa používa ekvivalent jednoduchého času.

V ďalšom článku sa pozrieme na anglické "pred-" slovesné vidy.

Najdi si tu iné články o angličtine.