Verejné skupiny

Zoznam anglických kurzov v Bratislave a v Košiciach

Ceny sú rovnaké bez ohľadu na počet študentov v skupine (do 6). Radi by sme všetkých záujemcov o kurzy v našej škole upozornili, že v prípade vynechania hodín nie je možné vrátiť peniaze. V prípade dlhodobo trvajúcej a ohlásenej choroby umožníme študentovi dokončiť zvyšné hodiny v nasledujúcom semestri v novej skupine. Jedna hodina je 60 minút. Knihy/materiály sú už v cene.

Ak ste nový klient, odporúčame vstupný test pred zápisom do kurzu, aby ste vedeli, ktorý je pre Vás vhodný.

Kód skupiny: London1 - Košice
Angličtina. úroveň: 1
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 18.2.2020 o 19:10
štvrtok 20.2.2020 o 19:10
utorok 25.2.2020 o 19:10
štvrtok 27.2.2020 o 19:10
utorok 3.3.2020 o 19:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Columbus1 - Košice
Angličtina. úroveň: 1,16
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 4/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 28.1.2020 o 18:05
štvrtok 30.1.2020 o 18:05
utorok 4.2.2020 o 18:05
štvrtok 6.2.2020 o 18:05
utorok 11.2.2020 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Jacksonville1 - Košice
Angličtina. úroveň: 1,16
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 4/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 27.1.2020 o 19:10
streda 29.1.2020 o 19:10
pondelok 3.2.2020 o 19:10
streda 5.2.2020 o 19:10
pondelok 10.2.2020 o 19:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Nashville1 - Košice
Angličtina. úroveň: 1,2
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 5/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 28.1.2020 o 08:30
štvrtok 30.1.2020 o 08:30
utorok 4.2.2020 o 08:30
štvrtok 6.2.2020 o 08:30
utorok 11.2.2020 o 08:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Boston1 - Košice
Angličtina. Pre tínedžerov. úroveň: 1,47
Cena kurzu: 172,8 EUR
Počet už odučených hodín: 11,25/24
Voľné miesta: 2 voľné miesta
Frekvencia: 1 deň týždenne, celkovo 45 minút týždenne (5,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 28.1.2020 o 16:10
utorok 4.2.2020 o 16:10
utorok 11.2.2020 o 16:10
utorok 18.2.2020 o 16:10
utorok 25.2.2020 o 16:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Austin1 - Košice
Angličtina. Pre deti. úroveň: 1,5
Cena kurzu: 172,8 EUR
Počet už odučených hodín: 12/24
Voľné miesta: 1 voľné miesto
Frekvencia: 1 deň týždenne, celkovo 45 minút týždenne (5,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 27.1.2020 o 16:10
pondelok 10.2.2020 o 16:10
pondelok 17.2.2020 o 16:10
pondelok 24.2.2020 o 16:10
pondelok 9.3.2020 o 16:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Nashville2 - Košice
Angličtina. úroveň: 2
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 7.4.2020 o 08:30
štvrtok 9.4.2020 o 08:30
utorok 14.4.2020 o 08:30
štvrtok 16.4.2020 o 08:30
utorok 21.4.2020 o 08:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Belleville2 - Košice
Angličtina. úroveň: 2,16
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 4/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 28.1.2020 o 15:05
štvrtok 30.1.2020 o 15:05
utorok 4.2.2020 o 15:05
štvrtok 6.2.2020 o 15:05
utorok 11.2.2020 o 15:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Saskatoon2 - Košice
Angličtina. úroveň: 2,16
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 4/25
Voľné miesta: 1 voľné miesto
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 28.1.2020 o 17:00
štvrtok 30.1.2020 o 17:00
utorok 4.2.2020 o 17:00
štvrtok 6.2.2020 o 17:00
utorok 11.2.2020 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Edmonton2 - Košice
Angličtina. úroveň: 2,2
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 5/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 28.1.2020 o 10:30
štvrtok 30.1.2020 o 10:30
utorok 4.2.2020 o 10:30
štvrtok 6.2.2020 o 10:30
utorok 11.2.2020 o 10:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Alberta2 - Košice
Angličtina. úroveň: 2,47
Cena kurzu: 172,8 EUR
Počet už odučených hodín: 11,25/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 1 deň týždenne, celkovo 45 minút týždenne (5,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 27.1.2020 o 17:00
pondelok 10.2.2020 o 17:00
pondelok 17.2.2020 o 17:00
pondelok 24.2.2020 o 17:00
pondelok 9.3.2020 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Edmonton3 - Košice
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 7.4.2020 o 10:30
štvrtok 9.4.2020 o 10:30
utorok 14.4.2020 o 10:30
štvrtok 16.4.2020 o 10:30
utorok 21.4.2020 o 10:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Winnipeg3 - Košice
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: 1 voľné miesto plus 5 miest sa ešte uvolní ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 6.4.2020 o 18:05
streda 8.4.2020 o 18:05
streda 15.4.2020 o 18:05
pondelok 20.4.2020 o 18:05
streda 22.4.2020 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Nottingham3 - Košice
Angličtina. úroveň: 3,2
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 5/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 28.1.2020 o 15:55
štvrtok 30.1.2020 o 15:55
utorok 4.2.2020 o 15:55
štvrtok 6.2.2020 o 15:55
utorok 11.2.2020 o 15:55
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Edinburgh4 - Košice
Angličtina. úroveň: 4,08
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 2/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 28.1.2020 o 17:00
štvrtok 30.1.2020 o 17:00
utorok 4.2.2020 o 17:00
štvrtok 6.2.2020 o 17:00
utorok 11.2.2020 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Melbourne6 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 27.1.2020 o 18:05
streda 29.1.2020 o 18:05
pondelok 3.2.2020 o 18:05
streda 5.2.2020 o 18:05
pondelok 10.2.2020 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Perthshire7 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 2/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 28.1.2020 o 09:30
štvrtok 30.1.2020 o 09:30
utorok 4.2.2020 o 09:30
štvrtok 6.2.2020 o 09:30
utorok 11.2.2020 o 09:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Berkshire7 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 5/25
Voľné miesta: 2 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 27.1.2020 o 15:55
streda 29.1.2020 o 15:55
streda 5.2.2020 o 15:55
pondelok 10.2.2020 o 15:55
streda 12.2.2020 o 15:55
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Yorkshire7 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 5/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 27.1.2020 o 17:00
streda 29.1.2020 o 17:00
pondelok 3.2.2020 o 17:00
streda 5.2.2020 o 17:00
pondelok 10.2.2020 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Mapa stránok