Verejné skupiny

Zoznam anglických kurzov v Bratislave a v Košiciach

Ceny sú rovnaké bez ohľadu na počet študentov v skupine (do 6). Radi by sme všetkých záujemcov o kurzy v našej škole upozornili, že v prípade vynechania hodín nie je možné vrátiť peniaze. V prípade dlhodobo trvajúcej a ohlásenej choroby umožníme študentovi dokončiť zvyšné hodiny v nasledujúcom semestri v novej skupine. Jedna hodina je 60 minút. Knihy/materiály sú už v cene.

Ak ste nový klient, odporúčame vstupný test pred zápisom do kurzu, aby ste vedeli, ktorý je pre Vás vhodný.

Kód skupiny: Austin2 - Košice
Angličtina. úroveň: 1
Cena kurzu: 172,8 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 1 deň týždenne, celkovo 45 minút týždenne (5,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 21.9.2020 o 16:10
pondelok 28.9.2020 o 16:10
pondelok 5.10.2020 o 16:10
pondelok 12.10.2020 o 16:10
pondelok 19.10.2020 o 16:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Birchwood1 - Košice
Angličtina. Pre tínedžerov. úroveň: 1
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 8.9.2020 o 15:55
štvrtok 10.9.2020 o 15:55
štvrtok 17.9.2020 o 15:55
utorok 22.9.2020 o 15:55
štvrtok 24.9.2020 o 15:55
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: California1 - Košice
Angličtina. úroveň: 1
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 14.9.2020 o 19:10
streda 16.9.2020 o 19:10
pondelok 21.9.2020 o 19:10
streda 23.9.2020 o 19:10
pondelok 28.9.2020 o 19:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Florida1 - Košice
Angličtina. úroveň: 1
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 8.9.2020 o 10:30
štvrtok 10.9.2020 o 10:30
štvrtok 17.9.2020 o 10:30
utorok 22.9.2020 o 10:30
štvrtok 24.9.2020 o 10:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Pennsylvania1 - Skype
Angličtina. úroveň: 1
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (19,20 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 14.9.2020 o 18:05
streda 16.9.2020 o 18:05
pondelok 21.9.2020 o 18:05
streda 23.9.2020 o 18:05
pondelok 28.9.2020 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Texas1 - Košice
Angličtina. úroveň: 1
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 8.9.2020 o 17:00
štvrtok 10.9.2020 o 17:00
štvrtok 17.9.2020 o 17:00
utorok 22.9.2020 o 17:00
štvrtok 24.9.2020 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Alberta3 - Košice
Angličtina. úroveň: 1,48
Cena kurzu: 172,8 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 1 deň týždenne, celkovo 45 minút týždenne (5,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 21.9.2020 o 17:00
pondelok 28.9.2020 o 17:00
pondelok 5.10.2020 o 17:00
pondelok 12.10.2020 o 17:00
pondelok 19.10.2020 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Boston - Košice
Angličtina. úroveň: 1,48
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 1 deň týždenne, celkovo 45 minút týždenne (5,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 22.9.2020 o 16:10
utorok 29.9.2020 o 16:10
utorok 6.10.2020 o 16:10
utorok 13.10.2020 o 16:10
utorok 20.10.2020 o 16:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Liverpool2 - Košice
Angličtina. úroveň: 2
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 7.9.2020 o 15:55
streda 9.9.2020 o 15:55
pondelok 14.9.2020 o 15:55
streda 16.9.2020 o 15:55
pondelok 21.9.2020 o 15:55
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: London2 - Košice
Angličtina. úroveň: 2
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 8.9.2020 o 19:10
štvrtok 10.9.2020 o 19:10
štvrtok 17.9.2020 o 19:10
utorok 22.9.2020 o 19:10
štvrtok 24.9.2020 o 19:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Nashville2 - Košice
Angličtina. úroveň: 2,68
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 17/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 3.9.2020 o 08:30
utorok 8.9.2020 o 08:30
štvrtok 10.9.2020 o 08:30
štvrtok 17.9.2020 o 08:30
utorok 22.9.2020 o 08:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Belleville3 - Košice
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 17.9.2020 o 15:05
utorok 22.9.2020 o 15:05
štvrtok 24.9.2020 o 15:05
utorok 29.9.2020 o 15:05
štvrtok 1.10.2020 o 15:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Jacksonville3 - Skype
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: 1 voľné miesto plus 2 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (19,20 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
streda 16.9.2020 o 19:10
pondelok 21.9.2020 o 19:10
streda 23.9.2020 o 19:10
pondelok 28.9.2020 o 19:10
streda 30.9.2020 o 19:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Leicester3 - Košice
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 8.9.2020 o 18:05
štvrtok 10.9.2020 o 18:05
štvrtok 17.9.2020 o 18:05
utorok 22.9.2020 o 18:05
štvrtok 24.9.2020 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Manchester3 - Košice
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 7.9.2020 o 19:10
streda 9.9.2020 o 19:10
pondelok 14.9.2020 o 19:10
streda 16.9.2020 o 19:10
pondelok 21.9.2020 o 19:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Nashville3 - Košice
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 2 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 6.10.2020 o 08:30
štvrtok 8.10.2020 o 08:30
utorok 13.10.2020 o 08:30
štvrtok 15.10.2020 o 08:30
utorok 20.10.2020 o 08:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Lancaster3 - Košice
Angličtina. úroveň: 3,53
Cena kurzu: 122,4 EUR
Počet už odučených hodín: 9/17
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 17.8.2020 o 17:00
streda 19.8.2020 o 17:00
pondelok 24.8.2020 o 17:00
streda 26.8.2020 o 17:00
pondelok 31.8.2020 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Lancaster4 - Košice
Angličtina. úroveň: 4
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 3 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 28.9.2020 o 17:00
streda 30.9.2020 o 17:00
pondelok 5.10.2020 o 17:00
streda 7.10.2020 o 17:00
pondelok 12.10.2020 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Saskatchewan4 - Skype
Angličtina. úroveň: 4
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: 1 voľné miesto
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (19,20 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 7.9.2020 o 18:05
streda 9.9.2020 o 18:05
pondelok 14.9.2020 o 18:05
streda 16.9.2020 o 18:05
pondelok 21.9.2020 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Saskatoon4 - Skype
Angličtina. úroveň: 4
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Plná
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (19,20 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 8.9.2020 o 18:05
štvrtok 10.9.2020 o 18:05
štvrtok 17.9.2020 o 18:05
utorok 22.9.2020 o 18:05
štvrtok 24.9.2020 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Coventry5 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 8.9.2020 o 19:10
štvrtok 10.9.2020 o 19:10
štvrtok 17.9.2020 o 19:10
utorok 22.9.2020 o 19:10
štvrtok 24.9.2020 o 19:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Melbourne7 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 7.9.2020 o 18:05
streda 9.9.2020 o 18:05
pondelok 14.9.2020 o 18:05
streda 16.9.2020 o 18:05
pondelok 21.9.2020 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Perthshire7 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 158,4 EUR
Počet už odučených hodín: 0/22
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 2 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 1.10.2020 o 09:30
utorok 6.10.2020 o 09:30
štvrtok 8.10.2020 o 09:30
utorok 13.10.2020 o 09:30
štvrtok 15.10.2020 o 09:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Dundee6 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 7/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 13.8.2020 o 17:00
utorok 18.8.2020 o 17:00
štvrtok 20.8.2020 o 17:00
utorok 25.8.2020 o 17:00
štvrtok 27.8.2020 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Perthshire7 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 18/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 3.9.2020 o 09:30
utorok 8.9.2020 o 09:30
štvrtok 10.9.2020 o 09:30
štvrtok 17.9.2020 o 09:30
utorok 22.9.2020 o 09:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Mapa stránok