Verejné skupiny

Zoznam anglických kurzov v Bratislave a v Košiciach

Ceny sú rovnaké bez ohľadu na počet študentov v skupine (do 6). Radi by sme všetkých záujemcov o kurzy v našej škole upozornili, že v prípade vynechania hodín nie je možné vrátiť peniaze. V prípade dlhodobo trvajúcej a ohlásenej choroby umožníme študentovi dokončiť zvyšné hodiny v nasledujúcom semestri v novej skupine. Jedna hodina je 60 minút. Knihy/materiály sú už v cene.

Ak ste nový klient, odporúčame vstupný test pred zápisom do kurzu, aby ste vedeli, ktorý je pre Vás vhodný.

Kód skupiny: Austin - Košice
Angličtina. Pre deti. úroveň: 1
Cena kurzu: 172,8 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 1 deň týždenne, celkovo 45 minút týždenne (5,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 16.9.2019 o 16:10
pondelok 23.9.2019 o 16:10
pondelok 30.9.2019 o 16:10
pondelok 7.10.2019 o 16:10
pondelok 14.10.2019 o 16:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Dallas - Skype
Angličtina. úroveň: 1
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 90 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 23.9.2019 o 18:20
streda 25.9.2019 o 18:20
pondelok 30.9.2019 o 18:20
streda 2.10.2019 o 18:20
pondelok 7.10.2019 o 18:20
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Chicago - Košice
Angličtina. úroveň: 1
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: 1 voľné miesto
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 10.9.2019 o 17:00
štvrtok 12.9.2019 o 17:00
utorok 17.9.2019 o 17:00
štvrtok 19.9.2019 o 17:00
utorok 24.9.2019 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Philadephia - Košice
Angličtina. úroveň: 1
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 17.9.2019 o 10:30
štvrtok 19.9.2019 o 10:30
utorok 24.9.2019 o 10:30
štvrtok 26.9.2019 o 10:30
utorok 1.10.2019 o 10:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Phoenix - Košice
Angličtina. úroveň: 1
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 9.9.2019 o 18:05
streda 11.9.2019 o 18:05
pondelok 16.9.2019 o 18:05
streda 18.9.2019 o 18:05
pondelok 23.9.2019 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Alberta - Košice
Angličtina. úroveň: 2
Cena kurzu: 172,8 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 1 deň týždenne, celkovo 45 minút týždenne (5,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 23.9.2019 o 17:00
pondelok 30.9.2019 o 17:00
pondelok 7.10.2019 o 17:00
pondelok 14.10.2019 o 17:00
pondelok 21.10.2019 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Belleville - Košice
Angličtina. Pre tínedžerov. úroveň: 2
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 17.9.2019 o 15:55
štvrtok 19.9.2019 o 15:55
utorok 24.9.2019 o 15:55
štvrtok 26.9.2019 o 15:55
utorok 1.10.2019 o 15:55
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Calgary - Košice
Angličtina. úroveň: 2
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 17.9.2019 o 08:30
štvrtok 19.9.2019 o 08:30
utorok 24.9.2019 o 08:30
štvrtok 26.9.2019 o 08:30
utorok 1.10.2019 o 08:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Edmonton - Košice
Angličtina. úroveň: 2
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 9.9.2019 o 19:10
streda 11.9.2019 o 19:10
pondelok 16.9.2019 o 19:10
streda 18.9.2019 o 19:10
pondelok 23.9.2019 o 19:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Labrador - Košice
Angličtina. úroveň: 2
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: 2 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 10.9.2019 o 15:55
štvrtok 12.9.2019 o 15:55
utorok 17.9.2019 o 15:55
štvrtok 19.9.2019 o 15:55
utorok 24.9.2019 o 15:55
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Winnipeg - Skype
Angličtina. úroveň: 2
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 90 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 24.9.2019 o 18:20
štvrtok 26.9.2019 o 18:20
utorok 1.10.2019 o 18:20
štvrtok 3.10.2019 o 18:20
utorok 8.10.2019 o 18:20
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Vancouver - Košice
Angličtina. úroveň: 2,64
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 16/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 19.8.2019 o 19:10
streda 21.8.2019 o 19:10
pondelok 26.8.2019 o 19:10
streda 28.8.2019 o 19:10
pondelok 2.9.2019 o 19:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Lincoln - Skype
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 90 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 23.9.2019 o 19:25
streda 25.9.2019 o 19:25
pondelok 30.9.2019 o 19:25
streda 2.10.2019 o 19:25
pondelok 7.10.2019 o 19:25
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Norwich - Košice
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 17.9.2019 o 17:00
štvrtok 19.9.2019 o 17:00
utorok 24.9.2019 o 17:00
štvrtok 26.9.2019 o 17:00
utorok 1.10.2019 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Winchester - Košice
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 9.9.2019 o 11:00
streda 11.9.2019 o 11:00
pondelok 16.9.2019 o 11:00
streda 18.9.2019 o 11:00
pondelok 23.9.2019 o 11:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: York - Košice
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 3 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 23.9.2019 o 19:10
streda 25.9.2019 o 19:10
pondelok 30.9.2019 o 19:10
streda 2.10.2019 o 19:10
pondelok 7.10.2019 o 19:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Dundee - Košice
Angličtina. úroveň: 4
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 1.10.2019 o 18:05
štvrtok 3.10.2019 o 18:05
utorok 8.10.2019 o 18:05
štvrtok 10.10.2019 o 18:05
utorok 15.10.2019 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Edinburgh - Košice
Angličtina. úroveň: 4
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 9.9.2019 o 18:05
streda 11.9.2019 o 18:05
pondelok 16.9.2019 o 18:05
streda 18.9.2019 o 18:05
pondelok 23.9.2019 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Cork - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 24.9.2019 o 18:05
štvrtok 26.9.2019 o 18:05
utorok 1.10.2019 o 18:05
štvrtok 3.10.2019 o 18:05
utorok 8.10.2019 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Donegal - Skype
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 90 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 24.9.2019 o 19:25
štvrtok 26.9.2019 o 19:25
utorok 1.10.2019 o 19:25
štvrtok 3.10.2019 o 19:25
utorok 8.10.2019 o 19:25
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Bathurst - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 23.9.2019 o 15:55
streda 25.9.2019 o 15:55
pondelok 30.9.2019 o 15:55
streda 2.10.2019 o 15:55
pondelok 7.10.2019 o 15:55
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Bedfordshire - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 16.9.2019 o 17:00
streda 18.9.2019 o 17:00
pondelok 23.9.2019 o 17:00
streda 25.9.2019 o 17:00
pondelok 30.9.2019 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Lincolnshire - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 26.9.2019 o 09:30
utorok 1.10.2019 o 09:30
štvrtok 3.10.2019 o 09:30
utorok 8.10.2019 o 09:30
štvrtok 10.10.2019 o 09:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Tauranga - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 18/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 3.9.2019 o 09:30
štvrtok 5.9.2019 o 09:30
utorok 10.9.2019 o 09:30
štvrtok 12.9.2019 o 09:30
utorok 17.9.2019 o 09:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Mapa stránok