Verejné skupiny

Zoznam anglických kurzov v Bratislave a v Košiciach

Ceny sú rovnaké bez ohľadu na počet študentov v skupine (do 6). Radi by sme všetkých záujemcov o kurzy v našej škole upozornili, že v prípade vynechania hodín nie je možné vrátiť peniaze. V prípade dlhodobo trvajúcej a ohlásenej choroby umožníme študentovi dokončiť zvyšné hodiny v nasledujúcom semestri v novej skupine. Jedna hodina je 60 minút. Knihy/materiály sú už v cene.

Ak ste nový klient, odporúčame vstupný test pred zápisom do kurzu, aby ste vedeli, ktorý je pre Vás vhodný.

Kód skupiny: Houston - Košice
Angličtina. úroveň: 1
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 4.6.2019 o 19:10
štvrtok 6.6.2019 o 19:10
utorok 11.6.2019 o 19:10
štvrtok 13.6.2019 o 19:10
utorok 18.6.2019 o 19:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Miami - Košice
Angličtina. úroveň: 1,24
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 6/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 30.4.2019 o 14:50
štvrtok 2.5.2019 o 14:50
utorok 7.5.2019 o 14:50
štvrtok 9.5.2019 o 14:50
utorok 14.5.2019 o 14:50
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: 1KA7 - Košice
Angličtina. úroveň: 1,44
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 11/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 29.4.2019 o 19:10
pondelok 6.5.2019 o 19:10
pondelok 13.5.2019 o 19:10
streda 15.5.2019 o 19:10
pondelok 20.5.2019 o 19:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Toronto - Košice
Angličtina. úroveň: 2,08
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 2/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 29.4.2019 o 11:00
pondelok 6.5.2019 o 11:00
pondelok 13.5.2019 o 11:00
streda 15.5.2019 o 11:00
pondelok 20.5.2019 o 11:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 2KA2 - Košice
Angličtina. úroveň: 2,44
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 11/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 30.4.2019 o 19:10
štvrtok 2.5.2019 o 19:10
utorok 7.5.2019 o 19:10
štvrtok 9.5.2019 o 19:10
utorok 14.5.2019 o 19:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 2KK29 - Košice
Angličtina. úroveň: 2,72
Cena kurzu: 172,8 EUR
Počet už odučených hodín: 17,25/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 1 deň týždenne, celkovo 45 minút týždenne (5,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 29.4.2019 o 16:10
pondelok 6.5.2019 o 16:10
pondelok 13.5.2019 o 16:10
pondelok 20.5.2019 o 16:10
pondelok 27.5.2019 o 16:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Leeds - Košice
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 2 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 20.5.2019 o 18:05
streda 22.5.2019 o 18:05
pondelok 27.5.2019 o 18:05
streda 29.5.2019 o 18:05
pondelok 3.6.2019 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 3KA34 - Košice
Angličtina. úroveň: 3,4
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 10/25
Voľné miesta: 2 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 30.4.2019 o 17:00
štvrtok 2.5.2019 o 17:00
utorok 7.5.2019 o 17:00
štvrtok 9.5.2019 o 17:00
utorok 14.5.2019 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Glasgow - Košice
Angličtina. úroveň: 4
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: 2 voľné miesta plus 4 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 20.6.2019 o 17:00
utorok 25.6.2019 o 17:00
štvrtok 27.6.2019 o 17:00
utorok 2.7.2019 o 17:00
štvrtok 4.7.2019 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Dublin - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 29.4.2019 o 09:30
pondelok 6.5.2019 o 09:30
pondelok 13.5.2019 o 09:30
streda 15.5.2019 o 09:30
pondelok 20.5.2019 o 09:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Limerick - Košice
Pondelky a stredy o 18.05 úroveň: Stredná
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 6.5.2019 o 18:05
pondelok 13.5.2019 o 18:05
streda 15.5.2019 o 18:05
pondelok 20.5.2019 o 18:05
streda 22.5.2019 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Bangor - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 5/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 30.4.2019 o 17:00
piatok 3.5.2019 o 17:00
utorok 7.5.2019 o 17:00
piatok 10.5.2019 o 17:00
utorok 14.5.2019 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Belfast - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 5/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 29.4.2019 o 15:55
pondelok 6.5.2019 o 15:55
pondelok 13.5.2019 o 15:55
streda 15.5.2019 o 15:55
pondelok 20.5.2019 o 15:55
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Darwin - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 144 EUR
Počet už odučených hodín: 2/20
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 30.4.2019 o 18:05
štvrtok 2.5.2019 o 18:05
utorok 7.5.2019 o 18:05
štvrtok 9.5.2019 o 18:05
utorok 14.5.2019 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Brisbane - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 3/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 29.4.2019 o 17:00
pondelok 6.5.2019 o 17:00
pondelok 13.5.2019 o 17:00
streda 15.5.2019 o 17:00
pondelok 20.5.2019 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Sydney - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 7/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 30.4.2019 o 10:30
štvrtok 2.5.2019 o 10:30
utorok 7.5.2019 o 10:30
štvrtok 9.5.2019 o 10:30
utorok 14.5.2019 o 10:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Wellington - Košice
Pondelky a stredy o 19.10 úroveň: Stredná
Cena kurzu: 115,2 EUR
Počet už odučených hodín: 0/16
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 29.4.2019 o 19:10
pondelok 6.5.2019 o 19:10
pondelok 13.5.2019 o 19:10
streda 15.5.2019 o 19:10
pondelok 20.5.2019 o 19:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Rotorua - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 6/25
Voľné miesta: 1 voľné miesto
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 29.4.2019 o 17:00
pondelok 6.5.2019 o 17:00
pondelok 13.5.2019 o 17:00
streda 15.5.2019 o 17:00
pondelok 20.5.2019 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Tauranga - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 7/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 30.4.2019 o 09:30
štvrtok 2.5.2019 o 09:30
utorok 7.5.2019 o 09:30
štvrtok 9.5.2019 o 09:30
utorok 14.5.2019 o 09:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Mapa stránok