Verejné skupiny

Zoznam anglických kurzov v Bratislave a v Košiciach

Ceny sú rovnaké bez ohľadu na počet študentov v skupine (do 6). Radi by sme všetkých záujemcov o kurzy v našej škole upozornili, že v prípade vynechania hodín nie je možné vrátiť peniaze. V prípade dlhodobo trvajúcej a ohlásenej choroby umožníme študentovi dokončiť zvyšné hodiny v nasledujúcom semestri v novej skupine. Jedna hodina je 60 minút. Knihy/materiály sú už v cene.

Ak ste nový klient, odporúčame vstupný test pred zápisom do kurzu, aby ste vedeli, ktorý je pre Vás vhodný.

Kód skupiny: Columbus - Košice
Angličtina. úroveň: 1
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 14.1.2020 o 18:05
štvrtok 16.1.2020 o 18:05
utorok 21.1.2020 o 18:05
štvrtok 23.1.2020 o 18:05
utorok 28.1.2020 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Jacksonville - Košice
Angličtina. úroveň: 1
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 13.1.2020 o 19:10
streda 15.1.2020 o 19:10
pondelok 20.1.2020 o 19:10
streda 22.1.2020 o 19:10
pondelok 27.1.2020 o 19:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Nashville - Košice
Angličtina. úroveň: 1
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 7.1.2020 o 08:30
štvrtok 9.1.2020 o 08:30
utorok 14.1.2020 o 08:30
štvrtok 16.1.2020 o 08:30
utorok 21.1.2020 o 08:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Boston - Košice
Angličtina. Pre tínedžerov. úroveň: 1,34
Cena kurzu: 172,8 EUR
Počet už odučených hodín: 8,25/24
Voľné miesta: 2 voľné miesta
Frekvencia: 1 deň týždenne, celkovo 45 minút týždenne (5,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 10.12.2019 o 16:10
utorok 17.12.2019 o 16:10
utorok 14.1.2020 o 16:10
utorok 21.1.2020 o 16:10
utorok 28.1.2020 o 16:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Austin - Košice
Angličtina. Pre deti. úroveň: 1,38
Cena kurzu: 172,8 EUR
Počet už odučených hodín: 9/24
Voľné miesta: 1 voľné miesto
Frekvencia: 1 deň týždenne, celkovo 45 minút týždenne (5,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 9.12.2019 o 16:10
pondelok 16.12.2019 o 16:10
pondelok 13.1.2020 o 16:10
pondelok 20.1.2020 o 16:10
pondelok 27.1.2020 o 16:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Dallas - Košice
Angličtina. úroveň: 1,64
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 16/25
Voľné miesta: 2 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 10.12.2019 o 19:10
štvrtok 12.12.2019 o 19:10
utorok 17.12.2019 o 19:10
štvrtok 19.12.2019 o 19:10
utorok 7.1.2020 o 19:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Belleville - Košice
Angličtina. Pre tínedžerov. úroveň: 1,72
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 18/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 10.12.2019 o 15:05
štvrtok 12.12.2019 o 15:05
utorok 17.12.2019 o 15:05
štvrtok 19.12.2019 o 15:05
utorok 7.1.2020 o 15:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Belleville - Košice
Angličtina. úroveň: 2
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 16.1.2020 o 15:05
utorok 21.1.2020 o 15:05
štvrtok 23.1.2020 o 15:05
utorok 28.1.2020 o 15:05
štvrtok 30.1.2020 o 15:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Edmonton - Košice
Angličtina. úroveň: 2
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 7.1.2020 o 10:30
štvrtok 9.1.2020 o 10:30
utorok 14.1.2020 o 10:30
štvrtok 16.1.2020 o 10:30
utorok 21.1.2020 o 10:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Saskatchewan - Košice
Angličtina. úroveň: 2
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 3 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 23.1.2020 o 19:10
utorok 28.1.2020 o 19:10
štvrtok 30.1.2020 o 19:10
utorok 4.2.2020 o 19:10
štvrtok 6.2.2020 o 19:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Saskatoon - Košice
Angličtina. úroveň: 2
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 14.1.2020 o 17:00
štvrtok 16.1.2020 o 17:00
utorok 21.1.2020 o 17:00
štvrtok 23.1.2020 o 17:00
utorok 28.1.2020 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Winnipeg - Košice
Angličtina. úroveň: 2
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
streda 8.1.2020 o 18:05
pondelok 13.1.2020 o 18:05
streda 15.1.2020 o 18:05
pondelok 20.1.2020 o 18:05
streda 22.1.2020 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Niagara - Košice
Angličtina. úroveň: 2,24
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 6/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 10.12.2019 o 18:05
štvrtok 12.12.2019 o 18:05
utorok 17.12.2019 o 18:05
štvrtok 19.12.2019 o 18:05
utorok 7.1.2020 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Alberta - Košice
Angličtina. úroveň: 2,34
Cena kurzu: 172,8 EUR
Počet už odučených hodín: 8,25/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 1 deň týždenne, celkovo 45 minút týždenne (5,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 9.12.2019 o 17:00
pondelok 16.12.2019 o 17:00
pondelok 13.1.2020 o 17:00
pondelok 20.1.2020 o 17:00
pondelok 27.1.2020 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Nottingham - Košice
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 7.1.2020 o 15:55
štvrtok 9.1.2020 o 15:55
utorok 14.1.2020 o 15:55
štvrtok 16.1.2020 o 15:55
utorok 21.1.2020 o 15:55
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Winchester - Košice
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 13.1.2020 o 19:10
streda 15.1.2020 o 19:10
pondelok 20.1.2020 o 19:10
streda 22.1.2020 o 19:10
pondelok 27.1.2020 o 19:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Dundee - Košice
Angličtina. úroveň: 4
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 3 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
streda 8.1.2020 o 19:10
pondelok 13.1.2020 o 19:10
streda 15.1.2020 o 19:10
pondelok 20.1.2020 o 19:10
streda 22.1.2020 o 19:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Edinburgh - Košice
Angličtina. úroveň: 4
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 3 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 21.1.2020 o 17:00
štvrtok 23.1.2020 o 17:00
utorok 28.1.2020 o 17:00
štvrtok 30.1.2020 o 17:00
utorok 4.2.2020 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Melbourne - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 3 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
streda 8.1.2020 o 18:05
pondelok 13.1.2020 o 18:05
streda 15.1.2020 o 18:05
pondelok 20.1.2020 o 18:05
streda 22.1.2020 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Berkshire - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 3 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
streda 8.1.2020 o 15:55
pondelok 13.1.2020 o 15:55
streda 15.1.2020 o 15:55
pondelok 20.1.2020 o 15:55
streda 22.1.2020 o 15:55
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Perthshire - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 3 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 7.1.2020 o 09:30
štvrtok 9.1.2020 o 09:30
utorok 14.1.2020 o 09:30
štvrtok 16.1.2020 o 09:30
utorok 21.1.2020 o 09:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Yorkshire - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (14,40 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
streda 8.1.2020 o 17:00
pondelok 13.1.2020 o 17:00
streda 15.1.2020 o 17:00
pondelok 20.1.2020 o 17:00
streda 22.1.2020 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Mapa stránok