Profesionálne preklady z a do angličtiny

U nás máte vysokú záruku správnosti a vierohodnosti prekladu

Každý preklad zo slovenčiny do angličtiny u nás vyhotovuje Angličan, prekladá teda do svojho materinského jazyka, zároveň však ovláda slovenský jazyk, takže rozumie aj pôvodnému textu, preto sa vyhýbame chýbam, ktoré sa bežne stávajú, keď do cudzieho jazyka prekladajú slovenskí prekladatelia, ktorých preklady znejú krkolomne a umelo. Navyše hovoriť cudzím jazykom úplne bez chýb je skoro nemožné.

Pri prekladoch z angličtiny do slovenčiny využívame našich prekladateľov Slovákov, aby sme zachovali medzinárodne uznávaný štandard, že prekladatelia majú prekladať výhradne do svojho rodného jazyka.

Korektúry textov a proofreading

Chcete zabezpečiť, aby vaše anglické texty zneli vierohodne a spĺňali reprezentatívnu úroveň? Aj o to sa radi postaráme a vyhotovíme profesionálnu korektúru či proofreading vášho textu.

Maximálna profesionalita je našou prioritou

Našou najsilnejšou motiváciou je spokojnosť našich zákazníkov, preto všetky naše preklady sú vyhotovené so 100 % presnosťou a spoľahlivosťou.

U nás nájdete výhodnú cenu

Cenu účtujeme podľa počtu slov, takto šetríme vaše peniaze, pretože preklady účtované za normostranu vychádzajú drahšie a ceny za normostrany sú neprehľadné, keďže niektoré agentúry používajú československé normostrany (1800 znakov vrátane medzier) a niektoré agentúry už používajú EU normostrany (1500 znakov). Naša štandardná cena prekladu do angličtiny je 0,05 € za jedno slovo vo východiskovom texte (v prepočte okolo 15 € za ČS normostranu). Cena prekladu z angličtiny do slovenčiny je 0,035 € za jedno slovo vo východiskovom texte (v prepočte okolo 8,75€ za ČS normostranu). Počet slov vo vašom texte si viete prekontrolovať priamo v MS Worde.

Ponúkame široký záber na rôzne tématické oblasti prekladu

Počas našej už 9 ročnej praxi v prekladaní zo slovenčiny do angličtiny sme sa stretli naozaj s množstvom prekladov odborných dokumentov, článkov, zmlúv, kníh z rôznych oblastí...

Pracujeme expresne

Preklady vám vyhotovíme podľa vašej požiadavky, aj v kratšom časom termíne, pričom vždy záleží na dĺžke prekladu.

Platobné podmienky

Firmám vystavujeme faktúru so splatnosťou 15 dní od dátumu ukončenia prekladu. Pre fyzické osoby robíme preklady až po obdržaní platby na našom bankovom účte.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o preklad do angličtiny alebo z angličtiny nám pošlite email na: office@jazykova.sk
Objednávateľ nadobúda práva duševného vlastníctva prekladu po úplnom zaplatení ceny za preklad.
Okrem horeuvedeného, všetky preklady poskytujeme na základe aktuálne platných Štandardných podmienok a zásad poskytovania prekladateľských služieb, schválených Slovenskou asociáciou prekladateľov a tlmočníkov.