Registrácia

Registrácia bez testu pre zaciatočníkov

Ak nie ste začiatočníkom, odporučíme vám vhodnú skupinu na základe zaraďovacieho testu

Daňové údaje. Ak vám vaša firma platí kurz, ale neviete fakturačné údaje, môžete sa zapísať už teraz a potom doplniť tieto údaje. Ak platíte individuálne, nechajte iba vaše meno a adresu tu:

(Povinne) Súhlasím s evidenciou a so spracovaním osobných údajov podľa GDPR.
Týmto dávam svoj výslovný súhlas spoločnosti Jazyková škola START s.r.o. na správu, spracovanie a evidenciu mojich osobných údajov v zmysle platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov v rozsahu horeuvedených údajov a údajov o mojej jazykovej urovni.

Údaje v mnou uvedenom rozsahu poskytujem dobrovoľne, na základe vlastného rozhodnutia a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované Vašou spoločnosťou pre účely registrácie študentov/záujemcov a účtovníctva v zmysle platnej legislatívy. Súhlas dávam na dobu neurčitú a viem, že je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.