Registrácia

Registrácia

Daňové údaje. Ak vám vaša firma platí kurz, ale neviete fakturačné údaje, môžete sa zapísať už teraz a potom doplniť tieto údaje. Ak platíte individuálne, nechajte iba vaše meno a adresu tu:

(Povinne) Súhlasím s evidenciou a so spracovaním osobných údajov podľa GDPR.
Týmto dávam svoj výslovný súhlas spoločnosti Jazyková škola START s.r.o. na správu, spracovanie a evidenciu mojich osobných údajov v zmysle platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov v rozsahu horeuvedených údajov a údajov o mojej jazykovej urovni.

Údaje v mnou uvedenom rozsahu poskytujem dobrovoľne, na základe vlastného rozhodnutia a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované Vašou spoločnosťou pre účely registrácie študentov/záujemcov a účtovníctva v zmysle platnej legislatívy. Súhlas dávam na dobu neurčitú a viem, že je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.