Verejné skupiny

Zoznam anglických kurzov v Košiciach

Ceny sú rovnaké bez ohľadu na počet študentov v skupine (do 6). Radi by sme všetkých záujemcov o kurzy v našej škole upozornili, že v prípade vynechania hodín nie je možné vrátiť peniaze. V prípade dlhodobo trvajúcej a ohlásenej choroby umožníme študentovi dokončiť zvyšné hodiny v nasledujúcom semestri v novej skupine. Jedna hodina je 60 minút. Knihy/materiály sú už v cene.

Ak ste nový klient, odporúčame vstupný test pred zápisom do kurzu, aby ste vedeli, ktorý je pre Vás vhodný.

Kód skupiny: Limerick1 - Košice
Angličtina. úroveň: 1,04
Cena kurzu: 216 EUR
Počet už odučených hodín: 1/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 9.2.2023 o 17:00
utorok 14.2.2023 o 17:00
štvrtok 16.2.2023 o 17:00
utorok 21.2.2023 o 17:00
štvrtok 23.2.2023 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Fingal1 - Košice
Angličtina. úroveň: 1,25
Cena kurzu: 216 EUR
Počet už odučených hodín: 6/24
Voľné miesta: 2 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
streda 8.2.2023 o 15:55
pondelok 13.2.2023 o 15:55
streda 15.2.2023 o 15:55
pondelok 20.2.2023 o 15:55
streda 22.2.2023 o 15:55
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Kildare2 - Košice
Angličtina. úroveň: 2
Cena kurzu: 216 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: 1 voľné miesto
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 16.2.2023 o 20:20
utorok 21.2.2023 o 20:20
štvrtok 23.2.2023 o 20:20
utorok 28.2.2023 o 20:20
štvrtok 2.3.2023 o 20:20
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Galway2 - Košice
Angličtina. úroveň: 2,12
Cena kurzu: 216 EUR
Počet už odučených hodín: 3/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
streda 8.2.2023 o 19:15
pondelok 13.2.2023 o 19:15
streda 15.2.2023 o 19:15
pondelok 20.2.2023 o 19:15
streda 22.2.2023 o 19:15
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Dublin2 - Košice
Angličtina. úroveň: 2,38
Cena kurzu: 216 EUR
Počet už odučených hodín: 9/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 9.2.2023 o 18:05
utorok 14.2.2023 o 18:05
štvrtok 16.2.2023 o 18:05
utorok 21.2.2023 o 18:05
štvrtok 23.2.2023 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Alberta-štvrtok3 - Košice
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 108 EUR
Počet už odučených hodín: 0/12
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 1 deň týždenne, celkovo 45 minút týždenne (6,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 9.2.2023 o 16:10
štvrtok 16.2.2023 o 16:10
štvrtok 23.2.2023 o 16:10
štvrtok 2.3.2023 o 16:10
štvrtok 16.3.2023 o 16:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Dublin3 - Košice
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 216 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 3 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 4.4.2023 o 18:05
štvrtok 6.4.2023 o 18:05
utorok 11.4.2023 o 18:05
štvrtok 13.4.2023 o 18:05
utorok 18.4.2023 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Alberta-utorok3 - Košice
Angličtina. úroveň: 3,12
Cena kurzu: 108 EUR
Počet už odučených hodín: 1,5/12
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 1 deň týždenne, celkovo 45 minút týždenne (6,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 14.2.2023 o 16:10
utorok 21.2.2023 o 16:10
utorok 28.2.2023 o 16:10
utorok 14.3.2023 o 16:10
utorok 21.3.2023 o 16:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Jamestown3 - Košice
Angličtina. úroveň: 3,33
Cena kurzu: 216 EUR
Počet už odučených hodín: 8/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 9.2.2023 o 19:15
utorok 14.2.2023 o 19:15
štvrtok 16.2.2023 o 19:15
utorok 21.2.2023 o 19:15
štvrtok 23.2.2023 o 19:15
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Stanley3 - Košice
Angličtina. úroveň: 3,69
Cena kurzu: 216 EUR
Počet už odučených hodín: 8/24
Voľné miesta: 2 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
streda 8.2.2023 o 17:00
pondelok 13.2.2023 o 17:00
streda 15.2.2023 o 17:00
pondelok 20.2.2023 o 17:00
streda 22.2.2023 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Stanley4 - Košice
Angličtina. úroveň: 4
Cena kurzu: 216 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: 2 voľné miesta plus 4 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
streda 5.4.2023 o 17:00
streda 12.4.2023 o 17:00
pondelok 17.4.2023 o 17:00
streda 19.4.2023 o 17:00
pondelok 24.4.2023 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Nassau4 - Košice
Angličtina. úroveň: 4,38
Cena kurzu: 216 EUR
Počet už odučených hodín: 9/24
Voľné miesta: 2 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
streda 8.2.2023 o 19:15
pondelok 13.2.2023 o 19:15
streda 15.2.2023 o 19:15
pondelok 20.2.2023 o 19:15
streda 22.2.2023 o 19:15
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Christchurch5 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 216 EUR
Počet už odučených hodín: 2/24
Voľné miesta: 2 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 9.2.2023 o 17:00
utorok 14.2.2023 o 17:00
štvrtok 16.2.2023 o 17:00
utorok 21.2.2023 o 17:00
štvrtok 23.2.2023 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Saskatchewan6 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 216 EUR
Počet už odučených hodín: 7/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
streda 8.2.2023 o 18:05
pondelok 13.2.2023 o 18:05
streda 15.2.2023 o 18:05
pondelok 20.2.2023 o 18:05
streda 22.2.2023 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Melbourne11 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 216 EUR
Počet už odučených hodín: 9/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
streda 8.2.2023 o 18:05
pondelok 13.2.2023 o 18:05
streda 15.2.2023 o 18:05
pondelok 20.2.2023 o 18:05
streda 22.2.2023 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Perthshire12 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 216 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 3 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 21.3.2023 o 09:30
štvrtok 23.3.2023 o 09:30
utorok 28.3.2023 o 09:30
štvrtok 30.3.2023 o 09:30
utorok 4.4.2023 o 09:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Perthshire12 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 216 EUR
Počet už odučených hodín: 13/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 9.2.2023 o 09:30
utorok 14.2.2023 o 09:30
štvrtok 16.2.2023 o 09:30
utorok 21.2.2023 o 09:30
štvrtok 23.2.2023 o 09:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Mapa stránok