Verejné skupiny

Zoznam anglických kurzov v Košiciach

Ceny sú rovnaké bez ohľadu na počet študentov v skupine (do 6). Radi by sme všetkých záujemcov o kurzy v našej škole upozornili, že v prípade vynechania hodín nie je možné vrátiť peniaze. V prípade dlhodobo trvajúcej a ohlásenej choroby umožníme študentovi dokončiť zvyšné hodiny v nasledujúcom semestri v novej skupine. Jedna hodina je 60 minút. Knihy/materiály sú už v cene.

Na zozname sú zatiaľ iba letné kurzy a niektoré kurzy so začiatkom v septembri. Ostatné kurzy so začiatkom v septembri budu zobrazené od 15. júla

Ak ste nový klient, odporúčame vstupný test pred zápisom do kurzu, aby ste vedeli, ktorý je pre Vás vhodný.

Kód skupiny: Tipperary1 - Košice
Angličtina. úroveň: 1
Cena kurzu: 240 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 26.6.2023 o 15:55
streda 28.6.2023 o 15:55
pondelok 3.7.2023 o 15:55
pondelok 10.7.2023 o 15:55
streda 12.7.2023 o 15:55
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Tyrone1 - Košice
Angličtina. úroveň: 1,54
Cena kurzu: 240 EUR
Počet už odučených hodín: 13/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 12.6.2023 o 17:00
streda 14.6.2023 o 17:00
pondelok 19.6.2023 o 17:00
streda 21.6.2023 o 17:00
pondelok 26.6.2023 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Galway2 - Košice
Angličtina. úroveň: 2,17
Cena kurzu: 240 EUR
Počet už odučených hodín: 4/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 12.6.2023 o 19:15
streda 14.6.2023 o 19:15
pondelok 19.6.2023 o 19:15
streda 21.6.2023 o 19:15
pondelok 26.6.2023 o 19:15
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Limerick2 - Košice
Angličtina. úroveň: 2,21
Cena kurzu: 240 EUR
Počet už odučených hodín: 5/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 8.6.2023 o 15:55
utorok 13.6.2023 o 15:55
štvrtok 15.6.2023 o 15:55
utorok 20.6.2023 o 15:55
štvrtok 22.6.2023 o 15:55
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Kildare2 - Košice
Angličtina. úroveň: 2,67
Cena kurzu: 240 EUR
Počet už odučených hodín: 16/24
Voľné miesta: 2 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 8.6.2023 o 19:15
utorok 13.6.2023 o 19:15
štvrtok 15.6.2023 o 19:15
utorok 20.6.2023 o 19:15
štvrtok 22.6.2023 o 19:15
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Wexford3 - Košice
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 240 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 18.9.2023 o 19:15
streda 20.9.2023 o 19:15
pondelok 25.9.2023 o 19:15
streda 27.9.2023 o 19:15
pondelok 2.10.2023 o 19:15
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Alberta-štvrtok4 - Košice
Angličtina. úroveň: 3,5
Cena kurzu: 240 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 1 deň týždenne, celkovo 45 minút týždenne (6,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 21.9.2023 o 16:10
štvrtok 28.9.2023 o 16:10
štvrtok 5.10.2023 o 16:10
štvrtok 12.10.2023 o 16:10
štvrtok 19.10.2023 o 16:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Alberta-utorok4 - Košice
Angličtina. úroveň: 3,5
Cena kurzu: 240 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 1 deň týždenne, celkovo 45 minút týždenne (6,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 19.9.2023 o 16:10
utorok 26.9.2023 o 16:10
utorok 3.10.2023 o 16:10
utorok 10.10.2023 o 16:10
utorok 17.10.2023 o 16:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Dublin3 - Košice
Angličtina. úroveň: 3,79
Cena kurzu: 240 EUR
Počet už odučených hodín: 19/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 8.6.2023 o 18:05
utorok 13.6.2023 o 18:05
štvrtok 15.6.2023 o 18:05
utorok 20.6.2023 o 18:05
štvrtok 22.6.2023 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Dublin4 - Košice
Angličtina. úroveň: 4
Cena kurzu: 240 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 3 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 27.6.2023 o 18:05
štvrtok 29.6.2023 o 18:05
utorok 4.7.2023 o 18:05
štvrtok 6.7.2023 o 18:05
utorok 11.7.2023 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Stanley5 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 240 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 11.9.2023 o 17:00
streda 13.9.2023 o 17:00
pondelok 18.9.2023 o 17:00
streda 20.9.2023 o 17:00
pondelok 25.9.2023 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Nassau5 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 240 EUR
Počet už odučených hodín: 17/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 12.6.2023 o 19:15
streda 14.6.2023 o 19:15
pondelok 19.6.2023 o 19:15
streda 21.6.2023 o 19:15
pondelok 26.6.2023 o 19:15
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Christchurch5.1 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 240 EUR
Počet už odučených hodín: 9/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 8.6.2023 o 17:00
utorok 13.6.2023 o 17:00
štvrtok 15.6.2023 o 17:00
utorok 20.6.2023 o 17:00
štvrtok 22.6.2023 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Nassau6 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 240 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 3 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 10.7.2023 o 19:15
streda 12.7.2023 o 19:15
pondelok 17.7.2023 o 19:15
streda 19.7.2023 o 19:15
pondelok 24.7.2023 o 19:15
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Melbourne12 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 240 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: 2 voľné miesta plus 4 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 10.7.2023 o 18:05
streda 12.7.2023 o 18:05
pondelok 17.7.2023 o 18:05
streda 19.7.2023 o 18:05
pondelok 24.7.2023 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Perthshire12 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 240 EUR
Počet už odučených hodín: 10/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 8.6.2023 o 09:30
utorok 13.6.2023 o 09:30
štvrtok 15.6.2023 o 09:30
utorok 20.6.2023 o 09:30
štvrtok 22.6.2023 o 09:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Melbourne12 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 240 EUR
Počet už odučených hodín: 17/24
Voľné miesta: 2 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 12.6.2023 o 18:05
streda 14.6.2023 o 18:05
pondelok 19.6.2023 o 18:05
streda 21.6.2023 o 18:05
pondelok 26.6.2023 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Mapa stránok