Verejné skupiny

Zoznam anglických kurzov v Košiciach

Ceny sú rovnaké bez ohľadu na počet študentov v skupine (do 6). Radi by sme všetkých záujemcov o kurzy v našej škole upozornili, že v prípade vynechania hodín nie je možné vrátiť peniaze. V prípade dlhodobo trvajúcej a ohlásenej choroby umožníme študentovi dokončiť zvyšné hodiny v nasledujúcom semestri v novej skupine. Jedna hodina je 60 minút. Knihy/materiály sú už v cene.

Ak ste nový klient, odporúčame vstupný test pred zápisom do kurzu, aby ste vedeli, ktorý je pre Vás vhodný.

Kód skupiny: Auckland0 - Košice
Angličtina. Pre deti. úroveň: Prípravná
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 1 deň týždenne, celkovo 45 minút týždenne (6,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
streda 22.9.2021 o 16:10
streda 29.9.2021 o 16:10
streda 6.10.2021 o 16:10
streda 13.10.2021 o 16:10
streda 20.10.2021 o 16:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Austin1 - Košice
Angličtina. úroveň: 1
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 1 deň týždenne, celkovo 45 minút týždenne (6,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 13.9.2021 o 16:10
pondelok 20.9.2021 o 16:10
pondelok 27.9.2021 o 16:10
pondelok 4.10.2021 o 16:10
pondelok 11.10.2021 o 16:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Bridgetown1 - Košice
Angličtina. Pre tínedžerov. úroveň: 1
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 20.9.2021 o 15:05
streda 22.9.2021 o 15:05
pondelok 27.9.2021 o 15:05
streda 29.9.2021 o 15:05
pondelok 4.10.2021 o 15:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Georgetown1 - Košice
Angličtina. úroveň: 1
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 20.9.2021 o 09:15
streda 22.9.2021 o 09:15
pondelok 27.9.2021 o 09:15
streda 29.9.2021 o 09:15
pondelok 4.10.2021 o 09:15
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Kingston1 - Košice
Angličtina. úroveň: 1
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 14.9.2021 o 17:00
štvrtok 16.9.2021 o 17:00
utorok 21.9.2021 o 17:00
štvrtok 23.9.2021 o 17:00
utorok 28.9.2021 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Nassau1 - Košice
Angličtina. úroveň: 1
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 13.9.2021 o 19:15
pondelok 20.9.2021 o 19:15
streda 22.9.2021 o 19:15
pondelok 27.9.2021 o 19:15
streda 29.9.2021 o 19:15
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Oregon1 - Košice
Angličtina. úroveň: 1,33
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 8/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 27.7.2021 o 19:15
štvrtok 29.7.2021 o 19:15
utorok 3.8.2021 o 19:15
štvrtok 5.8.2021 o 19:15
utorok 10.8.2021 o 19:15
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Wisconsin - Košice
Angličtina. úroveň: 1,48
Cena kurzu: 288 EUR
Počet už odučených hodín: 0/36
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 13.9.2021 o 15:55
pondelok 20.9.2021 o 15:55
streda 22.9.2021 o 15:55
pondelok 27.9.2021 o 15:55
streda 29.9.2021 o 15:55
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Alberta2 - Košice
Angličtina. úroveň: 2
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 90 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 14.9.2021 o 16:10
štvrtok 16.9.2021 o 16:10
utorok 21.9.2021 o 16:10
štvrtok 23.9.2021 o 16:10
utorok 28.9.2021 o 16:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Missouri2 - Košice
Angličtina. úroveň: 2
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 20.9.2021 o 10:15
streda 22.9.2021 o 10:15
pondelok 27.9.2021 o 10:15
streda 29.9.2021 o 10:15
pondelok 4.10.2021 o 10:15
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Oregon2 - Košice
Angličtina. úroveň: 2
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 3 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 21.9.2021 o 19:15
štvrtok 23.9.2021 o 19:15
utorok 28.9.2021 o 19:15
štvrtok 30.9.2021 o 19:15
utorok 5.10.2021 o 19:15
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Indiana2 - Košice
Angličtina. úroveň: 2,33
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 8/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 27.7.2021 o 15:55
utorok 3.8.2021 o 15:55
štvrtok 5.8.2021 o 15:55
utorok 10.8.2021 o 15:55
štvrtok 12.8.2021 o 15:55
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Indiana3 - Košice
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 23.9.2021 o 15:55
utorok 28.9.2021 o 15:55
štvrtok 30.9.2021 o 15:55
utorok 5.10.2021 o 15:55
štvrtok 7.10.2021 o 15:55
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Maryland3 - Košice
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 20.9.2021 o 11:30
streda 22.9.2021 o 11:30
pondelok 27.9.2021 o 11:30
streda 29.9.2021 o 11:30
pondelok 4.10.2021 o 11:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Washington5 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 11/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 26.7.2021 o 17:00
streda 28.7.2021 o 17:00
pondelok 2.8.2021 o 17:00
streda 4.8.2021 o 17:00
pondelok 9.8.2021 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Belleville6 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 14.9.2021 o 15:05
štvrtok 16.9.2021 o 15:05
utorok 21.9.2021 o 15:05
štvrtok 23.9.2021 o 15:05
utorok 28.9.2021 o 15:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Washington6 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 2 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 13.9.2021 o 17:00
pondelok 20.9.2021 o 17:00
streda 22.9.2021 o 17:00
pondelok 27.9.2021 o 17:00
streda 29.9.2021 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Melbourne7 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 13.9.2021 o 18:05
pondelok 20.9.2021 o 18:05
streda 22.9.2021 o 18:05
pondelok 27.9.2021 o 18:05
streda 29.9.2021 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Perthshire9 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 200 EUR
Počet už odučených hodín: 15/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 7.9.2021 o 09:30
štvrtok 9.9.2021 o 09:30
utorok 14.9.2021 o 09:30
štvrtok 16.9.2021 o 09:30
utorok 21.9.2021 o 09:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Perthshire10 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 2 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 12.10.2021 o 09:30
štvrtok 14.10.2021 o 09:30
utorok 19.10.2021 o 09:30
štvrtok 21.10.2021 o 09:30
utorok 26.10.2021 o 09:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Dundee11 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 256 EUR
Počet už odučených hodín: 0/32
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 10.8.2021 o 17:00
štvrtok 12.8.2021 o 17:00
utorok 17.8.2021 o 17:00
štvrtok 19.8.2021 o 17:00
utorok 24.8.2021 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Mapa stránok