Verejné skupiny

Zoznam anglických kurzov v Košiciach

Ceny sú rovnaké bez ohľadu na počet študentov v skupine (do 6). Radi by sme všetkých záujemcov o kurzy v našej škole upozornili, že v prípade vynechania hodín nie je možné vrátiť peniaze. V prípade dlhodobo trvajúcej a ohlásenej choroby umožníme študentovi dokončiť zvyšné hodiny v nasledujúcom semestri v novej skupine. Jedna hodina je 60 minút. Knihy/materiály sú už v cene.

Ak ste nový klient, odporúčame vstupný test pred zápisom do kurzu, aby ste vedeli, ktorý je pre Vás vhodný.

Kód skupiny: Jamestown1 - Košice
Angličtina. úroveň: 1
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 14.6.2022 o 19:15
štvrtok 16.6.2022 o 19:15
utorok 21.6.2022 o 19:15
štvrtok 23.6.2022 o 19:15
utorok 28.6.2022 o 19:15
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: GeorgeTown1 - Košice
Angličtina. úroveň: 1,67
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 16/24
Voľné miesta: 2 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 24.5.2022 o 18:05
štvrtok 26.5.2022 o 18:05
utorok 31.5.2022 o 18:05
štvrtok 2.6.2022 o 18:05
utorok 7.6.2022 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: GeorgeTown2 - Košice
Angličtina. úroveň: 2
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 3 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 21.6.2022 o 18:05
štvrtok 23.6.2022 o 18:05
utorok 28.6.2022 o 18:05
štvrtok 30.6.2022 o 18:05
štvrtok 7.7.2022 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Montego2 - Košice
Angličtina. úroveň: 2,54
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 13/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 24.5.2022 o 15:55
štvrtok 26.5.2022 o 15:55
utorok 31.5.2022 o 15:55
štvrtok 2.6.2022 o 15:55
utorok 7.6.2022 o 15:55
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Mandeville2 - Košice
Angličtina. úroveň: 2,55
Cena kurzu: 88 EUR
Počet už odučených hodín: 0/11
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 24.5.2022 o 17:00
štvrtok 26.5.2022 o 17:00
utorok 31.5.2022 o 17:00
štvrtok 2.6.2022 o 17:00
utorok 7.6.2022 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Alberta-utorok2 - Košice
Angličtina. úroveň: 2,75
Cena kurzu: 96 EUR
Počet už odučených hodín: 9/12
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 1 deň týždenne, celkovo 45 minút týždenne (6,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 24.5.2022 o 16:10
utorok 31.5.2022 o 16:10
utorok 7.6.2022 o 16:10
utorok 14.6.2022 o 16:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Nassau2 - Košice
Angličtina. úroveň: 2,79
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 19/24
Voľné miesta: 2 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 23.5.2022 o 19:15
streda 25.5.2022 o 19:15
pondelok 30.5.2022 o 19:15
streda 1.6.2022 o 19:15
pondelok 6.6.2022 o 19:15
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Alberta-utorok3 - Košice
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 96 EUR
Počet už odučených hodín: 0/12
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 2 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 1 deň týždenne, celkovo 45 minút týždenne (6,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 9.8.2022 o 16:10
utorok 20.9.2022 o 16:10
utorok 27.9.2022 o 16:10
utorok 4.10.2022 o 16:10
utorok 11.10.2022 o 16:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Montego3 - Košice
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 3 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 30.6.2022 o 15:55
štvrtok 7.7.2022 o 15:55
utorok 12.7.2022 o 15:55
štvrtok 14.7.2022 o 15:55
utorok 19.7.2022 o 15:55
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Nassau3 - Košice
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 3 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
streda 8.6.2022 o 19:15
pondelok 13.6.2022 o 19:15
streda 15.6.2022 o 19:15
pondelok 20.6.2022 o 19:15
streda 22.6.2022 o 19:15
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Kingston3 - Košice
Angličtina. úroveň: 3,42
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 10/24
Voľné miesta: 2 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 24.5.2022 o 17:00
štvrtok 26.5.2022 o 17:00
utorok 31.5.2022 o 17:00
štvrtok 2.6.2022 o 17:00
utorok 7.6.2022 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Kingston4 - Košice
Angličtina. úroveň: 4
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 3 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 14.7.2022 o 17:00
utorok 19.7.2022 o 17:00
štvrtok 21.7.2022 o 17:00
utorok 26.7.2022 o 17:00
štvrtok 28.7.2022 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Oregon4 - Košice
Angličtina. úroveň: 4
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 21.6.2022 o 19:15
štvrtok 23.6.2022 o 19:15
utorok 28.6.2022 o 19:15
štvrtok 30.6.2022 o 19:15
štvrtok 7.7.2022 o 19:15
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Wisconsin5 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 11/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 23.5.2022 o 17:00
streda 25.5.2022 o 17:00
pondelok 30.5.2022 o 17:00
streda 1.6.2022 o 17:00
pondelok 6.6.2022 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Belleville8 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 12/24
Voľné miesta: 1 voľné miesto
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 24.5.2022 o 15:05
štvrtok 26.5.2022 o 15:05
utorok 31.5.2022 o 15:05
štvrtok 2.6.2022 o 15:05
utorok 7.6.2022 o 15:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Belleville9 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: 2 voľné miesta plus 4 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 7.7.2022 o 15:05
utorok 12.7.2022 o 15:05
štvrtok 14.7.2022 o 15:05
utorok 19.7.2022 o 15:05
štvrtok 21.7.2022 o 15:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Melbourne9 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 7/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 23.5.2022 o 18:05
streda 25.5.2022 o 18:05
pondelok 30.5.2022 o 18:05
streda 1.6.2022 o 18:05
pondelok 6.6.2022 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Perthshire11 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 5/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 24.5.2022 o 09:30
štvrtok 26.5.2022 o 09:30
utorok 31.5.2022 o 09:30
štvrtok 2.6.2022 o 09:30
utorok 7.6.2022 o 09:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Dundee12 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 8/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 24.5.2022 o 17:00
štvrtok 26.5.2022 o 17:00
utorok 31.5.2022 o 17:00
štvrtok 2.6.2022 o 17:00
utorok 7.6.2022 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Mapa stránok