Verejné skupiny

Zoznam anglických kurzov v Košiciach

Ceny sú rovnaké bez ohľadu na počet študentov v skupine (do 6). Radi by sme všetkých záujemcov o kurzy v našej škole upozornili, že v prípade vynechania hodín nie je možné vrátiť peniaze. V prípade dlhodobo trvajúcej a ohlásenej choroby umožníme študentovi dokončiť zvyšné hodiny v nasledujúcom semestri v novej skupine. Jedna hodina je 60 minút. Knihy/materiály sú už v cene.

Ak ste nový klient, odporúčame vstupný test pred zápisom do kurzu, aby ste vedeli, ktorý je pre Vás vhodný.

Kód skupiny: Oregon1 - Košice
Angličtina. úroveň: 1
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 11.5.2021 o 19:10
štvrtok 13.5.2021 o 19:10
utorok 18.5.2021 o 19:10
štvrtok 20.5.2021 o 19:10
utorok 25.5.2021 o 19:10
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: Washington3 - Košice
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 7.6.2021 o 17:00
streda 9.6.2021 o 17:00
pondelok 14.6.2021 o 17:00
streda 16.6.2021 o 17:00
pondelok 21.6.2021 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Belleville5 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 5/24
Voľné miesta: 2 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 22.4.2021 o 15:55
utorok 27.4.2021 o 15:05
štvrtok 29.4.2021 o 15:55
utorok 4.5.2021 o 15:05
štvrtok 6.5.2021 o 15:55
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Melbourne6 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 384 EUR
Počet už odučených hodín: 29/48
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 26.4.2021 o 18:05
streda 28.4.2021 o 18:05
pondelok 3.5.2021 o 18:05
streda 5.5.2021 o 18:05
pondelok 10.5.2021 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Melbourne7 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 0/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta plus 2 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
streda 30.6.2021 o 18:05
streda 7.7.2021 o 18:05
pondelok 12.7.2021 o 18:05
streda 14.7.2021 o 18:05
pondelok 19.7.2021 o 18:05
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Dundee7 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 576 EUR
Počet už odučených hodín: 25/72
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 22.4.2021 o 17:00
utorok 27.4.2021 o 17:00
štvrtok 29.4.2021 o 17:00
utorok 4.5.2021 o 17:00
štvrtok 6.5.2021 o 17:00
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Perthshire9 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 200 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 27.4.2021 o 09:30
štvrtok 29.4.2021 o 09:30
utorok 4.5.2021 o 09:30
štvrtok 6.5.2021 o 09:30
utorok 11.5.2021 o 09:30
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: Buckinghamshire9 - Košice
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 192 EUR
Počet už odučených hodín: 3/24
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (16,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 26.4.2021 o 14:50
streda 28.4.2021 o 14:50
pondelok 3.5.2021 o 14:50
streda 5.5.2021 o 14:50
pondelok 10.5.2021 o 14:50
Celý rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Mapa stránok