Ako sa vyslovuje anglické slovo ENUMERATORS?

Slovo ENUMERATORS sa vyslovuje niečo ako: enjúmarejtaz (v systéme IPA: enju:məɹeɪtəz)

alebo injúmarejtaz (v systéme IPA: ɪnju:məɹeɪtəz)

Vyškrtnuté samohlásky sa vyslovujú ale slabo.Hladajte výslovnosť:

Slovo:

Ponúkame hodiny angličtiny s britskými a americkými lektormi priamo v Košiciach alebo cez Skype. Viac info najdete na našej webovej stránke.


Ďalšie slová

BACCA
CIGARETTE-CASES
DISSOCIATING
INSTIGATING
PERCENTAGES
RETROGRESS
STECHER
UNENTERPRISINGLY