Ako sa vyslovuje anglické slovo VULGARS?

Slovo VULGARS sa vyslovuje niečo ako: valgarz (v systéme IPA: vʌlɡəɹz)

alebo valgaz (v systéme IPA: vʌlɡəz)

Vyškrtnuté samohlásky sa vyslovujú ale slabo.Hladajte výslovnosť:

Slovo:

Ponúkame hodiny angličtiny s britskými a americkými lektormi priamo v Košiciach alebo cez Skype. Viac info najdete na našej webovej stránke.


Ďalšie slová

BABYSITTER
CIGARES
DISSOCIAL
FÊTING
INSTEPS
METRONYMY
RETROGRADES
STEATITE
UNENTERED